Yksi maapallo, yksi terveys

One Health -ajattelutapa luo siltoja eri tieteenalojen välille. Tavoitteena on ratkaista yhdessä terveys- ja ympäristöongelmia.

– Eri tutkimusalat ovat tiedemaailmassa usein eriytyneet hyvin kapeiksi omiksi erikoisaloikseen, harmittelee professori Marja-Liisa Hänninen.

Hänninen opettaa ympäristöterveyttä eläinlääketieteen opiskelijoille ja tarkastelee siten itse eläinlääketiedettä poikkitieteellisestä näkökulmasta. Hänen mukaansa erikoistuminen on usein välttämätöntä, mutta samaan aikaan vaarana on suuren kokonaiskuvan hämärtyminen. Tätä ongelmaa vastaan taistelee Yhdysvalloista maailmalle levinnyt One Health -ajattelutapa.

One Health -ajattelutavan mukaan on olemassa vain yksi terveys sen sijaan, että ihmisten, eläinten ja ympäristön terveydet olisivat erillisiä kokonaisuuksia. Esimerkiksi muutokset ympäristössä, kuten ilmansaasteet ja ilmastonmuutos, vaikuttavat suoraan ihmisten ja eläinten elinoloihin: lajeja kuolee sukupuuttoon tai leviää uusille asuinalueille. Myös monet taudit leviävät eläimistä ihmisiin –ebolaepidemia on tästä vain yksi esimerkki.

– On tärkeää ja välttämätöntä, että on olemassa kehys, joka kannustaa katsomaan suurta kokonaisuutta ja tekemään yhteistyötä eri alojen kesken, Hänninen sanoo

One Health -käsite on uusi, mutta ilmiöt sen takana ovat vanhoja. Esimerkiksi ihmisiä ja eläimiä vertaileva tutkimus on yli sata vuotta vanha ala, ja eri alojen tutkijat ovat ennenkin tehneet tutkimusta yhdessä. – Vanha pyörä on ikään kuin keksitty uudelleen, Hänninen sanoo.

Vakavat epidemiat loivat tilauksen One Health ­-käsitteelle

Vaikka eri alojen yhteistyötä on ollut aina olemassa, 2000-luvun alussa havahduttiin siihen, että sitä ei kuitenkaan ole tarpeeksi.

Taustalla on ebolaepidemiat vuosituhannen taitteessa: joukko asiantuntijoita totesi, että yksipuolinen asiantuntemus ei riitä, jos tauti halutaan saada aisoihin. Myöhemmin pelättiin sika- ja lintuinfluenssojen leviämistä maailmanlaajuisiksi pandemioiksi, ja näiden ongelmien ratkaisemisessa tarvittiin sekä lääkäreitä että eläinlääkäreitä. Ympäristöasiantuntijoita tarvittiin myös mukaan, sillä uusien tautien taustalla usein on jokin ympäristössä tapahtunut muutos.

Sittemmin jopa Maailmanpankki on omaksunut One Health -käsitteen osaksi omaa toimintaansa. Ympäristöongelmilla ja epidemioilla on suuri vaikutus maiden talouksiin, kuten on nähty tämänkin hetkisen ebolaepidemian kohdalla. Vaikka ebola saataisiin pian taltutettua Sierra Leonessa ja Liberiassa, vaikutukset näkyvät yhteiskunnissa vielä pitkään. Tämän takia on tärkeää, että ongelmia ratkoo monenlaisia ihmisiä eri aloilta.

– Yhdessä saadaan paljon enemmän aikaa kuin erikseen, Hänninen kiteyttää.

 

Teksti ja kuva: Ronja Inkovaara