Varaa tila ja järjestä tapahtuma

Voit varata yliopistolta tilaisuuteesi sopivan tilan.

Voit myös järjestää tapahtuman yhteistyössä yliopiston kanssa. Tiedekulman ohjelma, luennot ja seminaarit sekä ohjelma museoissa, kirjastoissa ja observatoriossa ovat esimerkkejä yhteistyössä järjestetystä ohjelmasta ja tilaisuuksista.

Yliopiston viestintä ja yhteiskuntasuhteet auttaa tarvittaessa löytämään oikean yhteistyötahon.

Kenelle tiloja vuokrataan?

Tiloja vuokrataan lyhytaikaiseen käyttöön yrityksille, tiedeyhteisöille, julkisille ja yleishyödyllisille yhteisöille sekä yhdistysten ja kansalaisjärjestöjen käyttöön.

Mihin tarkoitukseen tiloja ei vuokrata?

Tiloja ei vuokrata:

  • eri maiden kansallispäivien juhlintaan
  • puoluepoliittisiin tai uskonnollisiin tilaisuuksiin
  • suoraan yliopiston kanssa kilpailevaan kaupalliseen toimintaan kuten maksullisiin koulutuksiin, seminaareihin tai valmennuskursseihin. 

Opetustilojen vuokraus

Opetustilojen esittelysivustolta löydät tietoa vuokrattavista tiloista, tilojen hinnoittelusta sekä tilavarauksen yhteystiedot.

Opetustiloja vuokrataan rakennuksen aukioloaikoina tasatunnein ja vain kuluvalle lukukaudelle. Seuraavalle lukuvuodelle varauksia tehdään edeltävästä kesäkuusta alkaen. Päärakennuksen ja Porthanian tiloja ei vuokrata yliopiston avajais- tai vuosipäivinä.

Opetustilojen varauksen yhteystiedot

Opetustiloja koskevat varaukset ja perumiset voit tehdä puhelimitse tai sähköpostilla.

Tilavaraus: 02941 24500 (puhelinaika klo 12-13:00), tilavaraus@helsinki.fi

Muita vuokrattavia tiloja

Alla olevat tilat varataan suoraan kyseisestä yksiköstä. Yhteystiedot löytyvät kunkin yksikön verkkosivuilta.

Tiedekulman tapahtumatilat ja kokoushuoneet Helsingin keskustassa

Kirjasto: Kaisa-talon kokoustilat

Luonnontieteellisen museon sekä Kaisaniemen ja Kumpulan kasvitieteellisten puutarhojen tilojen vuokraus

Helsingin observatorion kokous- ja juhlatilat

Tutkimusasemat eri puolilla Suomea:

Tarjoilut tilaisuuksiin tilataan kussakin kiinteistössä toimivalta ravintolalta. Tarjoilua ei järjestä opetustiloihin. Ravintolan henkilökunta auttaa asiakasta sopivan tarjoilupaikan löytämisessä.

Kiinteistössä toimivalla ravintolalla on catering-oikeus yliopiston tiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin. Tiloihin ei myöskään saa tuoda omia eväitä.

Näyttelyt esim. tapahtuman yhteydessä voidaan järjestää tarkoitukseen sopivilla paikoilla, esimerkiksi rakennusten auloissa. Aulojen käytöstä sovitaan aina rakennuksen vahtimestarin kanssa.

Vahtimestari auttaa näyttelyn käytännön järjestelyissä. Vahtimestarin yhteystiedot löytyvät talokohtaisesti tilojen esittelysivuilta.

Tarkista varausten perumisehdot tilan vuokraajan verkkosivulta.

Varausten peruminen tapahtuu saman tahon kautta kuin tilan varaus on alunperin tehty.

Opetustiloja koskevat perumiset tulee tehdä keskitetyn tilavarauksen kautta, muita tiloja koskevat perumiset vain suoraan kyseisestä yksiköstä.

 

Hyvä ympäristö ei erottele ihmisiä liikkumis- ja toimintakyvyn perusteella: se on esteetön. Sama pätee erilaisiin toimintoihin, jotka voivat liittyä opiskeluun, työntekoon tai vaikkapa yliopistolle hakemiseen. Onko tilassa portaita, onko rakennus mukulakivikadulla tai ovatko esimerkiksi oviaukot kapeita?

Kun suunnittelet ja budjetoit tilaisuutta, on hyvä ottaa huomioon tilaisuuden osallistujien erityistarpeet liittyen tilojen esteettömyyteen. Esteettömässä ympäristössä kaikki pystyvät toimimaan tasavertaisesti riippumatta henkilökohtaisista ominaisuuksista, jotka liittyvät näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen, ikään, oppimisvaikeuksiin tai muihin tekijöihin.

Ohessa on vinkkejä esteettömyysasioihin:

  • Ota yhteyttä yliopiston tilavaraus@helsinki.fi, jos sinulla on kysyttävää tilojen esteettömyydestä. Kysy myös, onko tilassa kuulovammaisen induktiosilmukka-apuvälinettä.
  • On hyvä muistaa mahdollisten kuulon tulkkaajien varaaminen ja budjetointi. Lisätietoa asiasta saa esimerkiksi Kuuloliitosta.
  • Oheisista järjestöistä saa lisätietoa esteettömyyteen liittyen:

Saavutettavuusasiat tulee myös huomioida: Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan. (Lähde: Valtiovarainministeriö: saavutettavuus)

Yli­opis­ton tasa-arvo- ja yh­den­ver­tai­suus- sekä es­teet­tö­myys­työ