Näy yliopistolla, työnantaja

Yliopistoyhteisön kautta tavoittaa vähintään 100 000 ihmistä vuodessa. Mahdollisuuksia näkyä yliopistolla on erilaisia, esimerkkeinä nimikkosalit, näkyvyys Yliopisto-lehdessä, työnantajakuvan rakentaminen opiskelijapostituksissa tai vaikkapa konferenssien yhteydessä.

NIMIKKOSALIT

Oma nimikkosali tukee yrityksen profiloitumista tutkimukseen suuntautuvana toimijana ja tieteen tukijana. Yritys voi itse valita sponsoroitavan tieteenalan, jonka opiskelijoiden käytössä sali pääsääntöisesti on. Yrityksen tuki edistää halutun alan huippututkimusta ja laadukasta opetusta yliopistolla. Tuen kautta yritykselle syntyy näkyvyyden lisäksi kontakteja yliopiston tieteenaloihin ja opiskelijoihin.

Nimikkosaliin liittyy laajaa näkyvyyttä yliopistolla. Yrityksen nimi voi näkyä salin oven nimikyltissä, rakennuksen opasteissa, opinto-oppaissa, yliopiston tiloja esittelevillä verkkosivuilla ja yliopiston tilavarausjärjestelmässä. Nimikkosalisponsorit saavat ajantasaista tietoa sekä Helsingin yliopiston toiminnasta että sponsorivarojen käytöstä.

Näkyvyys nimikkosaleissa on sponsorointia, jonka kautta yritys voi lisätä tunnettuutta opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan keskuudessa. Sponsorointi on vastikkeellista, arvonlisäveron alaista toimintaa.

Esimerkkejä saleista ovat Suomen Laki -sali, Raision Tutkimussäätiön sali ja Walter-sali.

Lisätietoja nimikkosaleista: Lahjoittajasuhteet, lahjoittajasuhteet@helsinki.fi, 029 41 21650