Vuokraa tila
Helsingin yliopiston tiloista löydät tapahtumallesi sopivan tilan. Tiloja on neljällä kampuksella yhteiskehittämisen työtiloista 700 hengen auditorioon.

Yhteistyökumppanimme voivat varata myös tutkimusasemiemme tiloja ympäri Suomea tapahtumiin.
Vuokrattavat tilat Helsingissä
Opetustilojen vuokraus

Yleisessä tilavarauksessa on reilut 400 erilaista opetustilaa. Valittavissasi on pieniä luentotiloja, näppäriä seminaarisaleja, kompakteja auditorioita kuten myös 700 hengen juhlasalikin. 

Opetustilojen esittelysivustolta löydät tietoa vuokrattavista tiloista, hinnoittelusta, varaus- ja perumisehdot sekä tilavarauksen yhteystiedot. 

Muita vuokrattavia tiloja

Alla olevat tilat varataan suoraan kyseisestä yksiköstä. Yhteystiedot löytyvät kunkin yksikön verkkosivuilta.

Vuokrattavat tilat muualla Suomessa

Yliopistolla on tutkimusasemia eri puolella Suomea. Ne vuokraavat tiloja esimerkiksi seminaareja varten.

Miten järjestän tapahtuman yliopistolla?

Voit varata yliopistolta tilaisuuteesi sopivan tilan. 

Voit myös järjestää tapahtuman yhteistyössä yliopiston kanssa. Tiedekulman ohjelma, luennot ja seminaarit sekä ohjelma museoissa, kirjastoissa ja observatoriossa ovat esimerkkejä yhteistyössä järjestetystä ohjelmasta ja tilaisuuksista. 

Yliopiston viestintä ja yhteiskuntasuhteet auttaa tarvittaessa löytämään oikean yhteistyötahon. 

Kenelle tiloja vuokrataan? 

Tiloja vuokrataan lyhytaikaiseen käyttöön yrityksille, tiedeyhteisöille, julkisille ja yleishyödyllisille yhteisöille sekä yhdistysten ja kansalaisjärjestöjen käyttöön. 

Tiloja ei vuokrata: 

  • eri maiden kansallispäivien juhlintaan 
  • puoluepoliittisiin tai uskonnollisiin tilaisuuksiin 
  • suoraan yliopiston kanssa kilpailevaan kaupalliseen toimintaan kuten maksullisiin koulutuksiin, seminaareihin tai valmennuskursseihin.  

Tarjoilut ja näyttelyt  

Tarjoilut tilaisuuksiin tilataan kussakin kiinteistössä toimivaltaravintolalta. Tarjoilua ei järjestetä opetustiloihin. Ravintolan henkilökunta auttaa asiakasta sopivan tarjoilupaikan löytämisessä. 

Kiinteistössä toimivalla ravintolalla on catering-oikeus yliopiston tiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin. Tiloihin ei myöskään saa tuoda omia eväitä. 

Näyttelyt esim. tapahtuman yhteydessä voidaan järjestää tarkoitukseen sopivilla paikoilla, esimerkiksi rakennusten auloissa. Aulojen käytöstä sovitaan aina rakennuksen vahtimestarin kanssa. 

Vahtimestari auttaa näyttelyn käytännön järjestelyissä. Vahtimestarin yhteystiedot löytyvät talokohtaisesti tilojen esittelysivuilta

Varauksen peruminen  

Tarkista varausten perumisehdot tilan vuokraajan verkkosivulta. 

Varausten peruminen tapahtuu saman tahon kautta kuin tilan varaus on alunperin tehty. 

Opetustiloja koskevat perumiset tulee tehdä keskitetyn tilavarauksen kautta, muita tiloja koskevat perumiset vain suoraan kyseisestä yksiköstä. 

Esteettömyys ja saavutettavuus  

Hyvä ympäristö ei erottele ihmisiä liikkumis- ja toimintakyvyn perusteella: se on esteetön. Onko tilassa portaita, onko rakennus mukulakivikadulla tai ovatko esimerkiksi oviaukot kapeita? 

Kun suunnittelet ja budjetoit tilaisuutta, on hyvä ottaa huomioon tilaisuuden osallistujien erityistarpeet liittyen tilojen esteettömyyteen. Esteettömässä ympäristössä kaikki pystyvät toimimaan tasavertaisesti riippumatta henkilökohtaisista ominaisuuksista, jotka liittyvät näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen, ikään, oppimisvaikeuksiin tai muihin tekijöihin. 

Vinkkejä esteettömyysasioihin: 

  • Ota yhteyttä yliopiston tilavaraus@helsinki.fi, jos sinulla on kysyttävää tilojen esteettömyydestä. Kysy myös, onko tilassa kuulovammaisen induktiosilmukka-apuvälinettä. 
  • On hyvä muistaa mahdollisten kuulon tulkkaajien varaaminen ja budjetointi. Lisätietoa asiasta saa esimerkiksi Kuuloliitosta

Lisätietoa esteettömyyteen liittyen:  

Saavutettavuusasiat tulee myös huomioida: Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan. (Lähde: Valtiovarainministeriö: saavutettavuus

 

Saavutettavuus Helsingin yliopistossa 

Yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- sekä esteetmyystyö