VOX Helsinki: Hulluus

”Tämän päivän valehtelukulttuuri tekee  ihmisistä epävarmoja.”

Kirjailija ja psykiatri on kiinnostunut  siitä, miten ihmisen voi psyykkisesti murtaa ja tehdä hulluksi. Nyky-politiikassa valehdellaan ja väitetään asioita jotka eivät pidä paikkaansa. Niin saadaan ihminen epäilemään itseään.

”Koneet voivat taltuttaa sodan hulluuden."

Tekoälytutkija sanoo, ettei Natsi-Saksan kaltaisia prosesseja olisi syntynyt, jos  ihmiset olisi rokotettu paremmin despoottien  manipulaatiota vastaan. Honkelan visioima rauhankone vähentää sotiin johtavia väärinkäsityksiä kehittämällä yksilöiden välistä viestintää ja itsenäistä ajattelua.

”Pieni hulluus on  terveen merkki.”

Tämän päivän ihmisihanne on kykenevä ja konemainen supertoimija, mutta jokainen meistä on jossain määrin hullu. Psykoterapeutti ja tietokirjailija muistuttaa, että ihmismielellä on rajansa ja hulluus on merkki niiden ylittymisestä, ei viallisuudesta. Se, mikä ei tapa, ei suinkaan aina vahvista: se voi myös rikkoa rajusti.

”Don Quijotella on piuhat sekaisin päässä, mutta silti häntä rakastetaan.”

Kulttuurimme on pullollaan luutuneita käsityksiä siitä, mitä on olla hullu. Kirjailija voi taistella niitä vastaan luomalla henkilöhahmon, joka on hulluudessaan viisas ja viisaudessaan hullu.  Petäjän mukaan Don Quijoten kaltaiset hahmot saavat miettimään, mitä normaalius lopulta on.

“Kauhun vakihahmo, hullu tiedemies, kertoo maailmastamme paljon.”

Kirjailijaa kiinnostaa se, miten tieteen kehitys heijastuu kauhukirjallisuuteen ja -elokuviin. Kauhu ennustaa tulevaisuutta tarkasti ja kertoo siihen liittyvistä peloista. Taiteen kautta voidaan käydä myös keskustelua tieteen etiikasta ja siitä, mihin piirtää rajat.

”Käytetään oikeita sanoja, kun puhutaan mielenterveydestä.”

Hulluutta romantisoidaan nykyään paljon: se nähdään rohkeutena, auktoriteettien vastaisuutena. Saurin mukaan mielenterveyden ongelmissa on kyse kärsimyksestä, ja siitä on romantiikka kaukana. Hullu-sanan käyttö pitäisi jättää hulluille päiville.