Valtion vastinrahaohjelma 2014-2017

På svenska >>
In English >>
Lahjoitukset Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahastoon tukevat Helsingin yliopiston asemaa maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukossa. 375-Tulevaisuusrahaston varoja käytetään yliopiston strategiassa asetettujen tavoitteiden ja tulevaisuuden kannalta tärkeiden hankkeiden toteuttamiseksi. Tee lahjoitus verkossa vastinrahaohjelman puitteissa Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahastoon >>

Valtio sijoittaa tietyn euromäärän jokaista yliopistojen 1.11.2014–30.6.2017 välillä saamaa yksityistä lahjoituseuroa kohden. Enintään sijoitettava euromäärä on 3 euroa jokaista euroa kohden, kuitenkin siten, että yhteensä sijoitettava pääoma on enintään 150 miljoonaa euroa kaikille yliopistolle yhteensä.

Enimmäissijoitus kolme euroa toteutuu, jos yliopistot keräävät yhteensä enintään 50 miljoonaa euroa. Jos yliopistot keräävät tätä enemmän, valtion vastinrahoitus kohdennetaan yliopistojen kesken suhteessa yliopistojen keräämään yksityiseen pääomaan. Kerroin voi tällöin olla esimerkiksi 1,5, 2 tai 2,5 euroa, riippuen yliopistojen yhteensä keräämästä yksityisten lahjoitusvarojen kokonaisuudesta.

Lahjoitukset ohjataan lahjoituksen summasta ja lahjoittajan toiveesta riippuen yliopiston strategiaa ja tulevaisuutta yleisesti tukevaan 375-tulevaisuusrahastoon tai tueksi lahjoittajan toivomalle koulutusalalle. Esimerkiksi 1000 euron lahjoitus yliopiston tukemiseksi ohjataan 375-tulevaisuusrahastoon yleiseksi tueksi tieteelle, tutkimukselle, opetukselle ja opiskelulle.

10 000 euroa ja sitä suuremmat lahjoitukset voidaan kohdentaa esimerkiksi eläinlääketieteen tai maatalous- ja metsätieteiden hyväksi. Yliopisto voi perustaa 375-tulevaisuusrahaston yhteyteen rahastoja tukemaan esimerkiksi tiettyä koulutusalaa. Rahaston varojen käytöstä päättää yliopiston rehtori.

Yksityisiin lahjoitusvaroihin perustuva valtion vastinrahoitusosuus ohjataan aina osaksi Helsingin yliopiston peruspääomaa. Lahjoitukseen perustuvasta valtion vastinrahoitusosuudesta yliopisto voi käyttää ainoastaan tuottoa.

Yliopisto sijoittaa peruspääomaa ja saa siitä vuosittaista tuottoa. Tuottoa käytetään yliopiston strategian kannalta tärkeiden hankkeiden tukemiseen. Tuoton käytöstä päättää rehtorin esityksestä yliopiston hallitus.

Lahjoitukset maksetaan lahjakirjalla yliopiston 375-Tulevaisuusrahastoon. Lahjoituksen voi tehdä myös verkossa osoitteessa onlinedonation.helsinki.fi. Verkossa voi tehdä lahjoituksia, joiden suuruus on alle 20 000 euroa. Verkkolahjakirjan täyttäminen vastaa lahjakirjan täyttämistä, mutta 1000 euroa ja sitä suuremmista lahjoituksista pyydämme täyttämään myös lahjakirjan.

10 000 euroa ja sitä suuremmat lahjoitukset tehdään lahjakirjalla ja maksetaan tilisiirtona yliopiston 375-tulevaisuusrahastoon. Lahjakirjaan on määritelty koulutusalat, joihin lahjoittaja voi kohdentaa lahjoituksen ja jotka oikeuttavat valtion vastinrahaan. Lahjoituksen viestikenttään merkitään yhteystietojen lisäksi "375-tulevaisuusrahasto" sekä mahdollinen kohdennus tietyn koulutusalan hyväksi. Tee lahjoitus >>

Helsingin yliopistossa on 11 tiedekuntaa, joissa annetaan tutkintoon johtavaa korkeakouluopetusta. Vastinrahaohjelman kohdennusmahdollisuudet koulutusaloille perustuvat valtioneuvoston asetuksen 1039/2013 mukaisiin koulutusaloihin, jotka on Helsingin yliopistossa järjestetty seuraavasti eri tiedekuntiin:

Eläinlääketiede – eläinlääketieteellinen tiedekunta
Humanistinen koulutusala  – humanistinen tiedekunta
Kasvatustiede ja opettajankoulutus  – käyttäytymistieteellinen tiedekunta 
Luonnontieteellinen koulutusala  – matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Lääketieteet ja farmasia – lääketieteellinen tiedekunta ja farmasian tiedekunta
Maatalous-metsätieteet –maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 
Oikeustiede – oikeustieteellinen tiedekunta
Psykologia – käyttäytymistieteellinen tiedekunta. 1.1.2017 alkaen lääketieteellinen tiedekunta
Teologia – teologinen tiedekunta 
Yhteiskuntatieteet – valtiotieteellinen tiedekunta

Lisäksi yliopistolla on useita erillislaitoksia, joissa tutkitaan edellä mainittujen koulutusalojen kysymyksiä ja annetaan koulutusalojen tutkinto-ohjelmiin liittyvää opetusta.