Vaikuttavuutta yhdessä – kotimaassa ja kansainvälisesti

 Takaisin Alumniyhdistyksen etusivulle =>

Yliopiston rehtori ja Alumniyhdistyksen hallituksen jäsen Jukka Kolan tervehdys Alumniyhdistyksen jäsenkirjeessä 2017.

Helsingin yliopiston uusi strategia linjaa keskeiset tavoitteemme ja niiden saavuttamiseen tarvittavat ydintoimintamme kaudelle 2017–2020. Tavoitteemme ovat (1) luova, kansainvälinen oppimisen ja huippututkimuksen ympäristö, (2) opiskelija keskiöön, ja (3) uusiutumisen mahdollistavat voimavarat. Näitä tavoitteitamme voi jokainen meistä edistää erilaisin tavoin ja voimakkuuksin, mutta aina oikeaan suuntaan vaikuttaen! Visiomme on olla globaali vaikuttaja – yhdessä kun Suomen juhlavuoden visio on Suomi 100 – yhdessä. Ei voi olla globaali vaikuttaja yksin, vaan eri kumppanien kanssa yhdessä. Ei voi olla globaali vaikuttaja, jollei ole valmiiksi vahva kansallinen vaikuttaja. Selvää silti on, että joidenkin maamme toimijoiden, etenkin Helsingin yliopiston, on otettava aktiivisempaa ja isompaa kansainvälistä edelläkävijän roolia, jotta Suomi tunnettaisiin Vaikuttavuutta yhdessä – kotimaassa ja kansainvälisesti positiivisista asioista ja jotta maamme kilpailukyky ja tulevaisuuden hyvinvointi voitaisiin turvata.

Tarvitsemme lisää kansainvälisyyttä, kumpaankin suuntaan, myös – ja näinä aikoina etenkin – monipuolistaaksemme ajatusmaailmaamme ja näkökulmiamme. Muuten emme kykene ymmärtämään saati ratkaisemaan maailman suuria haasteita ja viheliäisiä ongelmia. Alumniyhdistyksen kanssa teemme aktiivista ja ansiokasta yhteistyötä. Uudet strategiamme ovat hyvin linjassa, samanaikaisesti viime vuoden aikana valmisteltuina. Olemme löytäneet monta tapaa edistää yliopiston tärkeää tavoitetta asettaa opiskelija keskiöön. Alumniemme vapaaehtoistyö opiskelijoiden kanssa on todella arvokasta ja pitkävaikutteista nuorisomme tulevaisuuden rakentamistyötä.

Toinen keskeinen yhteistyön teema on kilpailukykyiset tutkinnot. Se tarkoittaa houkuttavuutta niin opiskelupaikkaa etsiville nuorille kuin valmistuvia maistereita ja tohtoreita työllistäville yhteiskunnan toimijoille. Houkuttavuus pätee kansallisesti ja kansainvälisesti. Englanninkielisten maisteriohjelmiemme pitää houkutella laadukkaita opiskelijoita ympäri maailmaa. Meiltä valmistuvien suomalaisten ja ulkomaisten nuorten osaamisen pitää olla kohdillaan työelämän – varsin ripeästikin – muuttuviin tarpeisiin. Se on haaste, mutta myös mahdollisuus, kunhan vaan teemme työtä yhdessä, opettajien ja opiskelijoiden sekä alumniemme laadukasta osaamista ja vahvaa sitoutumista hyödyntäen. Alumnien osallistuminen eri tavoin opetuksen ja opiskelun sisältöjen ja tapojen suunnitteluun on hyödyllistä ja tarpeellista. Työelämävaatimuksia ja -odotuksia selventäviä ja opiskelijoiden työelämävalmiuksia parantavia osioita on integroitava entistä enemmän opintokursseihin ja koulutusohjelmiin. Iso Pyörä -koulutusuudistuksemme tarjoaa tähän juuri nyt oivan mahdollisuuden. (katso sivu 28) Mentorointi on hyvä keino henkilökohtaiseen tai pienryhmäpalaverointiin opiskelijoiden uranäkymien ja edellytysten selventämiseksi. Alumneissa on paljon halukkaita henkilöitä tiiviiseen yhteistyöhön opiskelijoiden kanssa. (katso sivu 12)

Kansainvälistymisessä Alumniyhdistys on tehnyt uusia avauksia, kun on perustettu Berliiniin ja Pekingiin omat paikallisalumniklubit. Suunnitelmissamme on vuoden 2017 aikana aloittaa vastaavat klubit Brysselissä ja Lontoossa. Viime lokakuussa isännöin myös onnistuneen San Francisco Bay Area -alumnitilaisuuden, samalla kun olin rakentamassa tiiviimpää yhteistyötä Berkeleyn ja Stanfordin maineikkaiden yliopistojen kanssa. Klubit edistävät yliopistomme kansainvälistymistä, ja samalla ne lisäävät Suomi-tunnettuutta laajemminkin. Tällaisella toiminnalla voi olla kauaskantoisia ja monipuolisia vaikutuksia: koko Suomi hyötyy. Alumniyhdistys ja Helsingin yliopisto tekevät tiivistä yhteistyötä yhteisen edun ja menestyksen nimissä. Samalla synnytämme laajaa ja monipuolista vaikuttavuutta maamme ja maailman parhaaksi. Suomi 100 -juhlavuonna tulee hyvin esiin 377-vuotiaan Helsingin yliopiston suuri merkitys maamme itsenäisyydelle ja kehitykselle. Erityisenä ilon aiheena Vuoden 2010 Alumnimme, Alumniyhdistyksen aktiivinen jäsen, tuore taloustieteen nobelistimme Bengt Holmström tulee olemaan hyvin esillä tilaisuuksissamme myös vuonna 2017.

Jokainen alumnimme voi olla näistäkin syistä erityisen ylpeä alma materistaan, mikä varmaan kannustaa entistäkin useampia alumnejamme olemaan aktiivisesti ja vaikuttavasti mukana alumnitoiminnassa. Kattavalla alumnitoiminnalla parannamme vaikuttavuuttamme – yhdessä. Tekoja maamme ja maailman parhaaksi!

Jukka Kola
Yliopiston rehtori, MMT, Alumniyhdistyksen hallituksen jäsen