Työelämän ja yliopiston yhdistävä silta

 

Oikeustieteen tohtori ja dosentti sekä asianajotoimiston osakas Tuomas Lehtinen aloitti kansainvälisestikin ensimmäisenä asianajajaoikeuden työelämäprofessorina vuoden alussa. Tehtävää rahoittavat osin Suomen Asianajajaliiton Säätiö ja Suomen Asianajajaliitto.

Arvostan tiedeyhteisöä ja se on minulle rakas, kehuu Lehtinen. Yliopistossa häntä kiehtoo positiivinen ilmapiiri ja eteenpäin katsova tieteellisyys, joka ei perustu kvartaaliajatteluun.  Tiede tarvitsee harhautumista, sillä superlöydöt syntyvät erehdyksistä, Lehtinen korostaa.

Sekä asianajajayhteisö että yliopisto hyötyvät työelämäprofessuurista: molemmat osapuolet tuntevat saavansa mahdollisuuden näyttää, miten maailma heidän silmissään toimii. Tieto työelämäprofessuurista otettiin tyytyväisenä vastaan sekä yliopistomaailmassa että asianajajapuolella.

Oman viisivuotiskautisen työelämäprofessuurinsa aikana hän toivoo saavansa opiskelijat innostumaan tekemään tutkimusta asianajajaoikeuden maailmasta. Hän itse suunnittelee kohdistavansa voimavaransa opetukseen sekä työelämän ja yliopiston välisen sillan rakentamiseen. Lehtinen ohjaa mielellään tutkimusta ja väitöskirjoja. – Tutkittavaa kyllä löytyy, hän sanoo.

Työelämäprofessuuri mahdollistaa sen, että asianajajaoikeutta nostetaan itsenäisemmäksi tueksi muille oikeuden aloille, kun aiemmin sitä opiskeltiin osana prosessioikeutta. Lehtinen korostaa työssä opetuksen suunnittelun keskeistä roolia.

Asianajaminen on käytännössä aina ihmisten kanssa toimimista. Asiakaskunta koostuu monista erilaisista ihmisistä ja kaikkien kanssa on tultava toimeen. Kutsumusammatti-nimitys on Lehtisen mielestä hieman liioittelua. Asianajajan työssä pitää viihtyä ja se tulee tuntea omaksi, hän huomauttaa. Sitäkin voi oppia ja työssä kehittyä. – Illuusio siitä, että meissä kaikissa asuu pieni yrittäjä, on kuitenkin väärä, Lehtinen toteaa.

Tuomas Lehtiselle elämä on aika työkeskeistä, mutta urheilun, perhe-elämän ja taiteen avulla pääsee irti työelämästä.Kotona olen samanlainen kuin töissä, ei minulla ole erillistä työminää. Omana itsenä oleminen on oleellista jaksamiselle. – On raskas ajatus, että pitäisi ottaa joku rooli, Lehtinen pohtii.

Usein minulta kysytään, miksi olet töissä aina puku päällä: yksi päivän huippuhetki on, kun voin ottaa kravatin pois.

Lue lisää oikeustieteellisen tiedekunnan uusista professoreista, työelämäprofessoreista ja apulaisprofessoreista