Yhteistyön hyödyt

Yritysten ja Helsingin yliopiston välinen yhteistyö tuo hyötyjä molemmille osapuolille.  

Yritykset voivat

 • hyödyntää parhainta ja uusinta tutkimustietoa
 • käyttää yliopiston laajaa tutkimusinfrastruktuuria
 • kasvattaa tietopääomaa omista tuotteistaan
 • laajentaa omaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa
 • tutustua yliopiston opiskelijoihin ja tutkijoihin
 • rekrytoida uusi työtekijöitä

Hyödyttää tutkijayhteisöä

 • saa omat tutkimustulokset hyötykäyttöön
 • saa uutta tietoa, ainestoa ja dataa tutkimukselle
 • saa uusinta tietoa tuote- ja teknologiakehityksen suuntaviivoista
 • pääsee käyttämään yritysten tutkimusinfrastruktuureita
 • voi verkottua elinkeinoelämän kanssa
 • lisää tutkimusrahoitusta tutkijoille ja tutkimusryhmille

Lue lisää tutkimusyhteistyöstä

Ota yhteyttä yritysyhteistyöntiimiin