Teologian rahaston nimikkorahastot

Frans Oskar ja Johanna Aaltoilan rahasto

Rahasto perustuu rakennusmestarin leski Johanna Aaltoilan testamenttilahjoitukseen 1941. Rahasto tukee Helsingin yliopistossa opintojaan harjoittavia vähävaraisia teologian ylioppilaita.

Edvin Avellanin rahasto

Rahasto perustuu valtiopäivämies, kunnallisneuvos Edvin Avellanin testamenttilahjoitukseen 1913. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on sisälähetyssaarnaajain tukeminen.

Axel Adolf Laurellin stipendirahasto

Perustuu A. A. Laurellin tyttären Victoria Laurellin lahjoitukseen 1927. Rahasto jakaa stipendejä, mieluiten opiskeluun ulkomailla, teologeille tai kasvatustieteilijöille, joilla on kutsumus uskonnonopettajan työhön.

Myötätunto-rahasto

Rahasto tukee myötätunnon tutkimusta sekä tutkimukseen pohjautuvien myötätuntoa yhteiskunnassa lisäävien innovaatioiden tutkimusta. Lue lisää >>

Elna Pelkosen rahasto

Perustuu kirjailija Elna Charlotta Pelkosen testamenttilahjoitukseen. Rahasto on perustettu 1971 ja se tukee karjalaisen ortodoksisen kulttuuriperinteen tutkimustyötä.

Saima ja Adolf Strengin rahasto

Perustuu professori Adolf Strengin ja rouva Saima Strengin testamenttiin 1931. Rahasto jakaa stipendejä teologian alalle.

Hilda Taskisen rahasto

Perustuu Hilda Taskisen lahjoitukseen. Rahasto tukee Kuopion hiippakunnan alueelta olevia vähävaraisia teologian ylioppilaita.

Teologisen tiedekunnan rahasto

Rahasto tukee teologian ylioppilaita, jotka ovat osoittaneet hyvää editystä opinnoissaan ja siveellisyyttä elämässään.

Aune Vappulan nimikkorahasto

Rahasto perustuu filosofian maisteri Aune Vappulan (1912 - 2006) testamenttilahjoitukseen. Rahaston tarkoituksena on vähävaraisten naispuolisten kirkkohistorian opiskelijoiden tukeminen. Lue lisää Vappulan tarinasta >

Zandtin rahasto

Perustuu pietarilaisen pyhän Katarinan ruotsinkielisen seurakunnan sekä Inkerin papiston keskuudessa kerättyihin varoihin konsistorineuvos Gustaf Fredrik Zandtin 50 vuotta kestäneen seurakunnan pastorina toimimisen muistoksi 1876. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on tukea venäjän- ja saksankielentaitoisia teologian ylioppilaita, jotka tulevat palvelemaan pappeina Inkerinmaalla.