Säätiöt ja yliopisto

Säätiöiden työllä on suuri merkitys yliopistolle. Säätiöt tukevat tutkimusta merkittävillä summilla, esimerkiksi vuosina 2013-2017 säätiöt lahjoittivat Helsingin yliopiston tutkimuksen ja muun toiminnan hyväksi yhteensä yli 23 miljoonaa euroa. Lisäksi säätiöiden myöntämillä henkilökohtaisilla apurahoilla työskentelee satoja tutkijoita Helsingin yliopiston piirissä.

Säätiöt ja muut yksityiset rahoittajat voivat tukea Helsingin yliopiston tutkimusta ja opetusta erilaisilla tavoilla. Rahoitusta voi ohjata esimerkiksi uusien tutkimusalojen perustamiseen, suoraan tutkijan työsuhteeseen tai yliopiston kansainvälistymisen tukemiseen.

Säätiöiden vastikkeettomat lahjoitukset Helsingin yliopistolle mahdollistavat uusia avauksia ja monitieteistä tutkimusta. Esimerkiksi säätiöiden rahoituksella perustetut professuurit voivat olla oman alansa uranuurtajia ja koota tutkimuksen ympärille aina uusia tutkija- ja opiskelijapolvia. Pysyvä professuuri voidaan perustaa 2,5-3 miljoonan euron lahjoituksella ja määräaikainen 5-vuotinen professuuri 600 000 euron lahjoituksella. Pysyvissä professuureissa yliopisto rahastoi säätiön lahjoituksen ja professorin työtä rahoitetaan rahaston vuosittaisella tuotolla.  Lue lisää lahjoittamisesta >>

Säätiöiden lahjoituksilla voidaan tukea myös suoraan tietyn tieteenalan tutkimusta ja opiskelijoita, tai mahdollistaa esimerkiksi kansainvälisiä vierailuohjelmia. 

Säätiöt myöntävät tutkimusrahoitusta Helsingin yliopistolle useita miljoonaa euroa vuodessa. Tutkimusrahoitus jaetaan pääsääntöisesti säätiöiden omien rahoitushakujen kautta rahoitusta hakeville yliopiston yksiköille, tutkijoille ja tutkimusryhmille.

Helsingin yliopisto on kansainvälinen tutkimusyliopisto, joka sijoittuu yliopistojen akateemista menestystä mittaavassa vertailussa erinomaisesti. Helsingin yliopisto on myös perustajajäsen Euroopan tutkimusyliopistojen liitossa LERUssa, johon kuuluu kaksikymmentä Euroopan arvostetuinta yliopistoa.

Kansainvälisyys on Helsingin yliopiston keskeinen menestystekijä. Kansainvälisesti tunnettu ja menestynyt yliopisto houkuttelee Suomeen parhaita kansainvälisiä tutkijoita ja opiskelijoita rakentamaan Suomen parhaasta yliopistosta myös maailman parhaan 50 yliopiston joukkoon kuuluvaa yliopistoa, jonka tutkimuksella voidaan entistä paremmin vastata maailman suurin haasteisiin.

Säätiöt voivat rahoituksellaan suoraan tukea yliopiston ja sen tutkijoiden ja opiskelijoiden kansainvälistymistä. 

Lue lisää eri tavoista lahjoittaa yliopistolle

Helsingin yliopiston lähtökohta on, että tutkijanuraan liittyvä työ on hyvä tehdä työsuhteessa. Säätiöt voivat tukea tutkimusuransa eri vaiheessa olevia tutkijoita rahoittamalla työsuhteisia nimikkopaikkoja. Nimikkopaikkamalli vastaa apurahaa paremmin kokopäiväisesti tutkimustyötä tekevän tutkijan tarpeita, ja turvaa tutkijan aseman esimerkiksi työterveyshuollon ja perhevapaiden aikana.

Helsingin yliopiston oma Tiedesäätiö siirtyi nimikkopaikkamalliin keväällä 2014. Säätiön nimikkopaikoille valittiin ensimmäisessä haussa 13 väitöskirjavaiheessa olevaa tutkijaa, jotka työskentelevät yliopiston eri tutkijakouluissa. Nimikkopaikoilla työskentelevien tutkijoiden asema vastaa muiden yliopiston tutkijakouluissa työskentelevien tutkijoiden asemaa.  Ainoina eroina ovat rahoittajan ilmaisevan nimikkeen käyttö, vaatimus raportoida säätiölle kerran vuodessa väitöstutkimuksen edistymisestä ja valmius tulla pyydettäessä puhumaan tutkimusaiheesta säätiön tilaisuuksiin. Lue Tiedesäätiön nimikkopaikkamallista >>

Muista säätiöistä esimerkiksi Suomen Luonnonvarain Säätiö on siirtynyt rahoittamaan tutkimusta työsuhteisina. Tutustu toimintamalliin artikkelissa Palkasta turvaa tutkijalle.

 

Säätiöt voivat edelleen rahoittaa väitöskirja- tai muuta tutkimusta myös myöntämällä apurahoja suoraan hakijoille. Apurahailmoitukset kansallisessa Aurora-tietokannassa>>

Säätiöt voivat tukea myös suoraan opiskelijoita. Opiskelijoita voi tukea tekemällä lahjoituksen esimerkiksi johonkin yliopiston lahjoitusrahastoista tai myöntää opiskelijoille tukea säätiön oman hakumenettelyn kautta. Esimerkiksi Ilkka Kontulan säätiö jakaa kannustusapurahoja vuosittain Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Vuonna 2012 kuollut OTK, ekonomi Ilkka Kontula halusi testamenttilahjoituksellaan tukea opiskelijoiden arkea. Apurahoja jaetaan vuosittain hyvin edenneille ja hyvin menestyneille toisen vuoden opiskelijoille.

Tutustu Ilkka Kontulan säätiön toimintamalliin >>