Pakkauskehittäjä kasvoi makeistehtaan naapurissa

Fazerin makeistehtaan sijainti näkyvällä paikalla kotikaupungissa Lappeenrannassa taisi vaikuttaa Hanna Blankensteinin uravalintaan. Hanna myöntääkin olleensa jo nuorena kiinnostunut elintarvikealasta.

Toinen ratkaiseva tekijä oli Helsingin yliopiston Wiipurilaisen osakunnan vierailu lukiossa, jonka yhteydessä hän sai tietoa Viikistä ja opiskelumahdollisuuksista siellä. Olin kiinnostunut urheilusta, hyvinvoinnista ja myös terveysvaikutteinen ravinto kiinnosti, Hanna kertoo.

Hän suunnitteli ylioppilaskirjoituksensa niin, että niihin lukeminen tuki pääsykokeisiin valmistautumista.  ­Abikeväänä hain Viikkiin ja kirjoitin muun muassa kemian ja terveystiedon. Pääsin ensimmäisellä hakukerralla sisään, Hanna kertoo.

Opinnoista hyvä kokonaiskuva

Pääaineena Hanna opiskeli viljateknologiaa ja laajana sivuaineena elintarvike-ekonomiaa. Opinnoissa mielenkiintoisinta oli hänen mielestään elintarvikkeiden fysikaalis-kemiallisten ilmiöiden tutkiminen, tuotekehityksen ja pakkauskehityksen kurssit sekä markkinoinnin ja kuluttajakäyttäytymisen opinnot.

– Opinnoista sain todella monipuolisen kokonaiskuvan elintarviketeknologiasta, tuotekehityksestä ja elintarvikealan taloudesta. Tuote- ja pakkauskehityksen kursseilla pääsi tutkimaan teoriassa opittuja ilmiöitä omien tutkimusten kautta. Opinnot antoivat hyvän pohjan myös tiedon soveltamiseen.

Menestymisen kannalta tärkeitä tekijöitä ovat Hannan mielestä halu oppia uutta ja tehdä parhaansa joka päivä. Vastavalmistuneella on tärkeää olla luottoa omaan ammattitaitoon ja päätöksentekokykyyn, rohkeutta sekä yhteistyötaitoja.

Tehtävänä hyvä pakkaus

Pakkauskehittäjän tehtävänä on suunnitella jokaiselle uudelle tuotteelle kaikin puolin toimiva pakkaus.        – Hyvä pakkaus paitsi suojaa tuotetta, on myös helppokäyttöinen, informatiivinen, myyvä ja näyttävä. Pakkauksen suunnittelussa on otettava huomioon monia muitakin seikkoja, kuten logistiikka ja erilaiset myymäläesittelyt, luettelee Hanna.

Työhön kuuluu myös uusien pakkausmateriaalien testaamista tuotannossa ja käyttötilanteissa. Lisäksi pakkauskehittäjä on mukana pakkausmateriaalien laadunvarmistuksessa sekä huolehtii  tarvittavista elintarviketurvallisuusdokumenteista. – Jatkuvasti kehitetään myös olemassa olevien pakkausmateriaalien ominaisuuksia ja laatua, Hanna kertoo.

Hannalla onkin jatkuvasti meneillään useita omia projekteja, joiden lisäksi hän toimii pakkausasiantuntijana muissa kehitysprojekteissa. – Työpäivät sisältävät paljon testauksia tuotannossa, palavereja ja materiaalien hallinnointia eri järjestelmissä.

Pakkauskehittäjän työssä on tärkeää ymmärtää eri funktioiden toimintoja, kuten tuotantoa ja markkinointia. – On tärkeää osata puhua eri osastojen kanssa, hän kertoo. 

Töissä jo opiskeluaikana

Alan vetovoimaisuudesta kertoo se, että Hanna vietti kesät elintarvikealan yrityksissä kesätöissä, ja oli jo ennen valmistumistaan töissä Fazerilla. Ura Fazerilla alkoi logistiikan asiakastoimituksissa. ­– Sain graduaiheen Fazerin tutkimusosastolta ja valmistumisen jälkeen aukesi pakkauskehittäjän paikka.

Tässä Hannan vinkit työnhakijalle: ole aktiivinen, ota rohkeasti yhteyttä firmojen yhteyshenkilöihin ja etsi piilotyöpaikkoja.