Yhteistyöoppilaitokset 2021-2022
Lukuvuonna 2021-2022 Helsingin yliopiston avoimia yliopisto-opintoja järjestetän yhteistyössä 15 kansalais- ja työväenopiston kesäyliopiston ja kansanopiston kanssa ympäri maan.