Tentit yhteistyöoppilaitoksissa
Tentti tai verkkotentti on yliopisto-opintojen yleinen suoritustapa. Tältä sivulta löydät tenttikäytäntöihin, arviointiin ja opintosuoritusten rekisteröintiin liittyvää tietoa ja ohjeita.
Yleisiä periaatteita
 • Erityisjärjestelyjä voi saada opiskelija, jolla on esimerkiksi liikunta- tai aistivamma tai lukivaikeus.

 • Tentteihin liittyviä erityisjärjestelyitä voivat olla esimerkiksi lisäaika, erillinen tenttitila, jokin apuväline tai vaihtoehtoinen suoritustapa. Vaihtoehtoinen suoritustapa sovitaan aina erikseen Avoimen yliopiston koulutusasiantuntijan, opettajan ja oppilaitoksen kanssa.  

 • Oppilaitos vastaa omaan opetukseensa ja tentteihinsä liittyvistä erityisjärjestelyistä. Avoin yliopisto auttaa ja neuvoo tarvittaessa erityisjärjestelyihin liittyvissä asioissa.

 • Lue lisää: Yhteistyön, opetuksen, ja opiskelun käytännöt
   
 • Opiskelijoille suunnattuja ohjeita:
 • Jos kurssin suoritustapa on tentti, sisältyy kurssiin tavallisesti 2-3 tenttikertaa.

 • Opiskelija voi korottaa hyväksytyn suoirtuksensa enintään kaksi kertaa. 

 • Opskelijoille suunnattuja ohjeita: 

 • Opiskelija voi halutessaan keskustella arvosanastaan kurssin opettajan kanssa. 

 • Jos opiskelija olet tyytymätön opintosuorituksensa arvosteluun, on hänellä Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (pdf) 55 §:n mukaisesti oikeus pyytää arvosteluun oikaisua. Tällaisessa tapauksessa opiskelijan tulee ottaa yhteyttä kurssin opettajaan viimeistään 14 päivän sisällä siitä, kun hänen on ollut mahdollisuus saada arvosana tietoonsa. Tarvittaessa hän voi ottaa yhteyttä myös Avoimen yliopiston opintoneuvontaan: avoin-student[at]helsinki.fi

 • Opiskelijoille suunnatut ohjeet: Arviointi ja opintosuoritukset 

Oppilaitoksessa järjestettävät tentit
 • Avoimen yliopiston koulutusasiantuntija sopii opettajan kanssa tentin ajankohdasta opetuksen suunnittelun yhteydessä.

 • Jos kurssin suoritustapa on tentti, sisältyy kurssiin tavallisesti 2-3 tenttikertaa.

 • Tentin ja uusintatenttien ajankohdat kerrotaan kurssin kurssisivulla.

 • Opiskelija voi uusia hyväksytyn suorituksen korkeintaan kaksi kertaa. 

 • Oppilaitos vastaanottaa opiskelijoiden tentti-ilmoittautumiset omien käytäntöjensä mukaisesti.

 • Oppilaitos huolehtii myös, että opiskelijat saavat tentti-ilmoittautumista koskevat ohjeet.  

 • Jos opiskelijat osallistuvat Avoimen yliopiston järjestämälle kurssille (integroitu opetus), tenttiohjeet löytyvät kurssin kurssisivulta tai kurssin Moodle-verkko-oppimisympäristöstä. 

 • Oppilaitoksen tenttiyhteyshenkilö pyytää tenttikysymykset suoraan opettajalta. Tenttikysymykset kannattaa pyytää samalla kertaa sekä varsinaiseen että uusintatenttiin.  

 • Oppilaitos huolehtii tenttikysymysten säilyttämisestä tentin alkamiseen saakka sellaisessa paikassa, etteivät tentin osallistujat voi niitä nähdä. 

 • Huom! Tentin yhteyshenkilö ei voi toimia ao. kurssin tai ryhmän tuutorina. Tentin yhteyshenkilö tai hänen perheenjäsenensä eivät voi myöskään osallistua ko. tenttiin.

 • Oppilaitos varaa tenttiin tarvittavan tilan.

 • Oppilaitos rekrytoi ja ohjeistaa tentinvalvojan /-valvojat.

 • Ohjeet tentinvalvojalle (julkaistaan myöhemmin)
 • Oppilaitos toimittaa opettajalle tenttivastaukset ja suoritustietojen toimittamista koskevat ohjeet.   

 • Opettaja kokoaa suoritustiedot tenttitietolomakkeelle ja toimittaa lomakkeen sähköpostitse Avoimeen yliopistoon: avoin-register@helsinki.fi

 • Tenttitietolomakkeesta tulee ilmetä seuraavat tiedot: kurssin nimi ja opintopistelaajuus, opettajan nimi, tentin suorituspäivä, tentin suorituskieli, opetuskausi (syksy, kevät tai kesä), tenttiin osallistuneiden opiskelijoiden tiedot yksilöivästi (opiskelijanumero) ja osallistujien arvosanat. 

 • Opettaja arvioi tentin ja kirjaa tulokset tenttitietolomakkeeseen. Tenttitietolomakkeella tulee olla opiskelijan nimi ja Helsingin yliopiston opiskelijanumero tai henkilötunnus. Henkilötunnusta käytettäessä viesti täytyy lähettää suojattuna sähköpostina.

 • Opettaja toimittaa tenttitietolomakkeen viimeistään kuukauden kuluttua suorituspäivästä (tenttipäivästä) osoitteeseen avoin-register@helsinki.fi

 • Helsingin yliopiston yliopistopalvelut rekisteröi tenttitulokset Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin. Oppilaitokselle toimitetaan kopio tenttituloksista vain erityistapauksissa ja pyynnöstä. Yliopisto yliopisto arkistoi alkuperäisen tuloslomakkeen. 

 • Opiskelija voi tarkastella opintosuoritustietojaan Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmä WebOodin ja Opetushallituksen Oma opintopolku-palvelun kautta.  

 • Opiskelijoille suunnattuja ohjeita Opiskelijan ohjeissa: 

Verkkotentit
 • Avoimen yliopiston koulutusasiantuntija sopii opettajan kanssa tentin ajankohdasta opetuksen suunnittelun yhteydessä.

 • Jos kurssin suoritustapa on tentti, sisältyy kurssiin normaalisti 2–3 tenttikertaa.

 • Tentin ja uusintatenttien ajankohdat kerrotaan kurssin kurssisivulla.

 • Opiskelija voi uusia hyväksytyn suorituksen korkeintaan kaksi kertaa. 

 • Opiskelija löytää verkkotenttimistä koskevat ohjeet kurssin verkko-oppimisympäristö Moodlesta.  
   
 • Jos verkkotentti järjestetään Helsingin yliopiston Moodlessa Avoimen yliopiston koulutusasiantuntija pyytää verkkotentin kysymykset opettajalta ja vie tenttikysymykset Moodleen.

 • Jos oppilaitos järjestää verkkotentin jollain muulla alustalla, oppilaitos vastaa tenttikysymysten viennistä Moodleen. 

 • Opettaja arvioi tentin ja kirjaa tulokset Moodlessa sijaitsevaan arviointikirjaan viimeistään kuukauden kuluttua suorituspäivästä (tenttipäivästä).

 • Opettaja toimittaa tenttitietolomakkeen viimeistään kuukauden kuluttua suorituspäivästä (tenttipäivästä) osoitteeseen avoin-register@helsinki.fi.Tenttitietolomakkeella tulee olla opiskelijan nimi ja Helsingin yliopiston opiskelijanumero tai henkilötunnus. Henkilötunnusta käytettäessä viesti täytyy lähettää suojattuna sähköpostina.