Itsenäistyneen Suomen ensimmäisinä vuosikymmeninä neljä ystävää muodosti verkoston, joka perustui toveruuteen, vuorovaikutukseen ja henkiseen sukulaisuuteen. Kaikki neljä vaikuttivat, kukin omalla tavallaan ja jossain määrin myös yhdessä, uudelleen käynnistyneeseen suomalaiseen kulttuuriin. He muodostivat ehkä juuri nuorelle Suomelle luonteenomaisen, erilaisista luovista yksilöistä koostuvan ryhmän. Kaikki ryhmän jäsenet vaikuttivat omalla sarallaan niin Suomessa kuin ulkomailla jättäen merkittävän jäljen suomalaiseen kulttuuriin.
Nämä neljä ystävystä olivat Göran Schildt, Vivica Bandler, Georg Henrik von Wright ja Tove Jansson.

Siirry Alumniyhdistyksen etusivulle =>