Helsingin yliopiston tulevaisuusrahasto
tähän ingressi