Nyt tarvitaan yhteisöviestinnän työelämäprofessuuri

ProCom ry:n ja Helsingin yliopiston viestinnän oppiaineen yhteinen tavoite on perustaa kolmevuotinen yhteisöviestinnän professuuri Helsingin yliopistolle. Professuuri voidaan perustaa heti rahoituksen varmistuttua, ja tavoitteemme on, että yhteisöviestinnän kysymyksiä monipuolisesti ja työelämälähtöisesti opettava ja tutkiva professori aloittaisi vuonna 2018. Kutsumme nyt yhteistyökumppanimme mukaan tukemaan uusia, työelämän tarpeet tuntevia opiskelijoita ja asiantuntijoita!

Tue professuuria ja tee lahjoitus

Tue työelämäprofessuuria lahjoittamalla ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n rahastoon, joka edistää viestinnän tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta. ProCom ry:n perustama rahasto toimii osana Helsingin yliopiston rahastoja, ja sen tavoitteena on kerätä 360 000 euroa työelämäprofessuurin toimen rahoittamiseksi. ProCom ry on teki rahastoon ensimmäisen 30 000 euron lahjoituksen ja Taloudellinen tiedotustoimisto TAT on tehnyt rahastoon 50 000 euron lahjoituksen. Mukana myös useita pienempiä lahjoittajia. 

Tämänhetkiset lahjoittajat ovat Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ry (50 000), ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry (30 000), Juho ja Lempi Pitkäsen rahasto (30 000), Nokia Oyj (20 000), Mikael Jungner (10 000), Arja Suominen (10 000), Manifesto (2500), DNA (2500), sekä Ulrika Romantschuk (1200) ja Johanna Tuutti / proOPPS oy (250) sekä  emeritusprofessoreiden Osmo A. Wiio ja Leif Åbergin rahastot (500).

Tee lahjoitus verkossa ja tule mukaan>>
(verkkolahjoittaminen myös yrityksille ja yhteisöille)

Lahjoituksen voi tehdä myös tilisiirtona Helsingin yliopiston rahastojen tilille Nordeaan IBAN = FI32 157230 000 30072, BIC = NDEAFIHH. Viestikenttään merkitään tieto "ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry:n rahasto" sekä lahjoittajan yhteystiedot. Lisätietoja lahjoittamisesta tilisiirtona >>

Lahjoitukset verovähennyskelpoisia

850–500 000 euron lahjoitukset yliopistoille ja korkeakouluille ovat verovähennyskelpoisia myös yksityishenkilöiden ja kuolinpesien tuloverotuksessa 1.1.2016 alkaen. Yrityksille ja yhteisöille vähennysoikeus on 850–250 000 euron suuruisista lahjoituksista. Lisätietoja verovähennysoikeudesta>>

Kiitos kumppanit!

Kiitämme lahjoittajia sekä hanketta eteenpäin vieviä kumppaneitamme, ja vastaamme mielellämme professuuria ja lahjoittamista koskeviin kysymyksiin. Mikäli työelämäprofessuuria varten ei saada kerättyä tarpeeksi varoja vuoden 2018 loppuun mennessä, rahaston varat käytetään Helsingin yliopiston koordinoimana yliopistojen yhteistyöhön yhteisöviestinnän opetuksen ja tutkimuksen alueella.

Työelämäprofessuurihanke:
Valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani, viestinnän professori Hannu Nieminen
Procom - Viestinnän ammattilaiset ry:n toimitusjohtaja Elina Melgin

Lisätietoja lahjoittamisesta:
yhteyspäällikkö Anne Ala-Pöllänen, puh. 029 41 23784 tai anne.ala-pollanen(a)helsinki.fi

Lue lisää Taloudellisen tiedotustoimisto TAT:n lahjoituksesta >>
Lue lisää Juho ja Lempi Pitkäsen rahaston lahjoituksesta >>