Maatalous-metsätieteiden rahaston nimikkorahastot

Akolan stipendirahasto

Perustuu Frans Edvard Akolan testamenttiin 1910 ja sen lisäykseen 1920. Rahasto myöntää stipendejä maanviljelystiedettä yliopistossa harjoittaville pohjoispohjalaisille ylioppilaille.

Axel Björkenheimin stipendirahasto

Perustuu maanviljelysneuvos Axel Björkenheimin, E.Björkenheimin, Bertic Björkenheimin, C. Björkenheimin ja Sigrid Ihren (o.s. Björkenheimin) lahjoitukseen 1915. Rahasto myöntää matkastipendejä maanviljelyksen tai sen sivuelinkeinon tutkimista varten.

Blomqvistin palkintorahasto

Perustuu A. Blomqvistin lahjoitukseen 1904. Rahasto myöntää palkintoja parhaasta korkeinta arvosanaa varten laaditusta kirjoitelmasta metsänhoidossa, metsänarvioinnissa tai metsäteknologiassa. Palkinto voidaan myöntää myös opiskelijoille, jotka metsänhoitotutkinnon suoritettuaan jatkavat opintojaan kandidaattitutkintoa varten.

G. A. Bredenbergin rahasto

Perustuu professori G. A. Bredenbergin 80-vuotispäivän johdosta kerättyihin varoihin vuosina 1945–1946. Bredenberg lahjoitti kerätyt varat vuonna 1946 yliopistolle opintoapurahastoksi nimeään kantavaan rahastoon, jonka alkuperäisenä tarkoituksena oli jakaa stipendejä korkeimman arvosanan meijeriopissa suorittaneille maatalous- ja metsätieteiden kandidaateille.

Ekestubben stipendi

Perustuu tykistön luutnantti Erik Ekestubben testamenttiin 1745. Ekestubben rahasto on vanhin Kuninkaallisen Turun Akatemian aikaisista yksityisistä rahastoista. Rahasto myöntää stipendejä ylioppilaille, jotka opiskelevat maanviljelystä, teknologiaa ja vuorityötä.

Professori Karl Enckellin maanviljelystaloudellisten tutkielmain palkitsemisrahasto

Perustuu professori Karl Enckellin lahjoitukseen 1927. Rahaston varoja käytetään ensi sijassa Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa suoritettavia kandidaatti- ja agronomitutkintoja varten maanviljelystalouden alalla kirjoitettujen tutkielmain palkitsemiseen.

Etelä-Pohjanmaan maanviljelysseuran rahasto

Rahaston tarkoituksena on Helsingin yliopistossa opiskelevien Etelä-Pohjanmaalta kotoisin olevien maataloustieteen, kotitaloustieteen, eläinlääketieteen ja elintarviketieteiden opiskelijoiden tukeminen. Rahasto perustuu Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran säätiön lahjoituksiin.

Hyytiälän metsäaseman juhlarahasto

Perustuu maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Hyytiälän metsäaseman 100-vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 2010 lahjoitettuihin varoihin. Rahasto tukee Helsingin yliopiston metsä- tai ympäristötieteiden opiskelijoita sekä jatko-opiskelijoita. Erityisesti rahasto tukee opiskelua ja tutkimusta Hyytiälän metsäasemalla.

Erkki Laitakarin palkinto

Perustuu metsänhoitotieteen professori Erkki Assar Laitakarin lahjoitukseen 1952–53. Rahasto palkitsee metsätieteen ylioppilaita, jotka ovat hyvällä menestyksellä suorittaneet yhteiset harjoitustyöt ja osoittaneet hyvää toverihenkeä.

Erik Lönnrothin muistorahasto

Perustuu rehtori, metsänarvioimistieteen professori Erik Lönnrothin kuoleman jälkeen kerättyihin varoihin 1972. Rahasto tukee metsätieteelliseen, lähinnä metsänarvioimistieteen, alaan kuuluvia jatko-opintoja.

Maa- ja ympäristökemian professuurirahasto

Rahaston tarkoitus on tukea maa- ja ympäristökemian professuuria ja tehtävässä toimivan professorin toimintaa.

Osmolan stipendirahasto

Perustuu Osmolan Akateemisen Osuusruokalan lahjoitukseen 1928. Rahasto jakaa stipendejä yliopistossa kemiaa opiskeleville tai ravintoainetutkimuksia harjoittaville eteviksi osoittautuneille varattomille ylioppilaille.

Pellervo-Seuran rahasto

Perustuu Pellervo-Seuran lahjoitukseen 1950-51. Rahaston tarkoituksena on tukea maataloudellista tutkimusta stipendein ja palkinnoin.

Puumarkkinatieteen rahasto

Perustuu Enso-Gutzeitin lahjakirjaan 1958 ja Metsäteollisuuden lahjakirjaan 1982. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on perustaa puumarkkinatieteen professuuri ja apulaisprofessuuri puumarkkinatieteen laitokselle maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan.

Arthur Rindellin rahasto

Perustuu professori Arthur Rindellin 60-vuotispäivänä kerättyihin varoihin, jotka hän lahjoitti 1914. Rahasto myöntää apurahoja tieteellisiin opintoihin maanviljelyskemiassa ja maanviljelysfysiikassa.

Tuottajain Lihakeskuskunnan rahasto

Perustuu Tuottajain Lihakeskuskunnan lahjoitukseen 1960. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on rahoittaa kotieläintuotteiden teknologian professorin, opetusalana lihataloustiede, palkkausta.

Professori Mikko Varon rahasto

Perustuu kotieläinjalostuksesta kiinnostuneiden järjestöjen ja yksityisten henkilöiden lahjoittamiin varoihin 1977. Rahasto tukee opiskelijoita laudaturtyön tekovaiheessa sekä edistää kotieläinjalostusalan ylintä opetusta, eri kotieläinlajien jalostusta koskevaa tutkimusta ja tutkimustulosten saattamista käytäntöön ja tarvitsevien tietoon.

Professori J. Valmarin muistorahasto

Perustuu professori J. Valmarin muistokeräykseen 1943 sekä johtaja Emil Vuorion testamenttiin 1949. Rahasto myöntää palkintoja maanviljelyskemian ja -fysiikan alaan kuuluvista tutkimuksista, joita maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa opiskelevat ylioppilaat ovat suorittaneet kandidaattitutkintoa varten.