Helsingin yliopistossa työskentelee lahjoitusvaroihin kokonaan tai osittain perustuvissa tehtävissä yli 100 professoria, tutkijaa ja muuta asiantuntijaa. Osa tehtävistä on pysyviä, osa määräaikaisia. Osa-aikaiset tehtävät on merkitty *-merkillä. Kiitos yhteistyökumppanit ja lahjoittajat! Lista vuoden 2017-2018 tilanteesta päivitetään tälle sivulle huhtikuussa 2018.