Lääketieteen rahasto edistää lääketieteen tutkimusta, opetusta ja opiskelua Helsingin yliopistossa. Alaa tukevat itsenäisistä rahastoista myös Lääketieteen kandidaatti Ensio Hyvärisen stipendirahasto, Yrjö ja Tuulikki Ilvosen rahasto, Pehr Oscar Klingendahlin rahasto ja K.S. Laurilan rahasto.