Fonden Pro Soc&kom

Stöd studier, utbildning och forskning vid Svenska social- och kommunalhögskolan.

Högskolan grundades 1943 för att utbilda socialarbetare och förvaltningstjänstemän till de svensk- och tvåspråkiga kommunerna i Finland. Från denna utgångspunkt har högskolan utvecklats till det den är i dag: En modern, dynamisk svensk universitetsenhet med utbildning på olika samhällsvetenskapers område och med en aktiv och kvalitativt högklassig forskningsverksamhet med speciellt fokus på frågor om välfärd, identitet, medier, medborgarskap och miljö.

Den nordiska dimensionen är stark och synlig i all verksamhet, och genom att sträva efter en framstående position i ett nordiskt perspektiv förstärker högskolan hela universitetets tvåspråkighet och ställning som ett nordiskt toppuniversitet.

Fonden i ett nötskal

Fonden Pro Soc&kom är en ny fond som grundades i december 2012 inför högskolans 70-årsjubileum år 2013.

Du kan stödja forskning, undervisning och studier vid Soc&kom genom donationer till fonden. Donationer till fonden stöder högskolans mål att utvecklas till en nordisk toppenhet på samhällsvetenskapernas område.

Svenska social- och kommunalhögskolan är därför tacksam för alla donationer till fonden Pro Soc&kom – såväl stora som små donationer är lika välkomna!

Bekanta dig med olika sätt att donera här >>