Verovähennysoikeus kannustaa lahjoittamaan

Yksityishenkilöillä ja yhteisöillä on verovähennysoikeus alkaen 850 euron vuosilahjoituksista. 

Lahjoitukset alkaen 850 euroa ovat verovähennyskelpoisia tuloverotuksessa

Yksityishenkilöt ja kuolinpesät saavat verovähennysoikeuden yliopistoille tehdyistä vähintään 850 ja enintään 500 000 euron suuruisista (kalenterivuosi)lahjoituksista. Vähennysoikeus on voimassa 1.1.2016 alkaen ja se koskee ansiotuloja. Lahjoitusvähennyksestä säädetään TVL 98 a §:ssä, ja se koskee rahalahjoituksia, jotka on on tehty tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen. Edellytyksenä on, että lahjoitus on tehty Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle. Yliopisto toimittaa tiedot lahjoituksista veroviranomaiselle kunkin verovuoden päätyttyä. Yliopisto tarvitsee lahjoituksista lahjakirjan, joka sisältää myös henkilötunnuksen. Tutustu verohallinnon ohjeeseen >>

Yhteisöillä verovähennysoikeus vuodesta 2008 alkaen

Yhteisöt saavat vähentää verotuksessa vähintään 850 euron ja enintään 250 000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen Euroopan talousalueeseen kuuluvalle valtiolle tai Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle. Yhteisöiksi luetaan osakeyhtiöt, yhdistykset ja säätiöt. Tutustu tuloverolakiin >>

Lahjoitus USA:sta

Helsingin yliopisto tekee yhteistyötä King Baudouin Foundation United Statesin kanssa (KBFUS). Jos asut USA:ssa, voit lahjoittaa Helsingin yliopistolle KBFUS:n kautta. Näin lahjoitus oikeuttaa sinut verovähennykseen USA:ssa (KBFUS on Internal Revenue Coden 501(c)(3):n ja 509(a)(1):n mukainen public charity). Lue lisää lahjoituksen tekemisestä USA:sta käsin >>