Kestävämpää materiaalia tulevaisuuden ydinreaktoreihin?

Ionisoivaa säteilyä käytetään laajasti: syövän hoidossa, lääketieteellisten instrumenttien steriloinnissa ja tietokonesirujen valmistuksessa. Haitallista säteily on esimerkiksi ydinreaktoreissa, hiukkaskiihdyttimissä ja avaruusluotaimissa, joissa se vähitellen heikentää materiaalien ominaisuuksia.  

Tällaisia korkean säteilytason ympäristöjä varten on toivottavaa löytää materiaaleja, jotka kestävät säteilyä mahdollisimman hyvin. Eräät teräkset ja muut metallit, kuten nikkeli ja volframi, kestävät melko suuria säteilyannoksia. Kaikki ne kuitenkin haurastuvat ennemmin tai myöhemmin, ja tämän vuoksi etsitään metalleja, jotka kestäisivät säteilyn. Nyt kehitetty uusi tapa valmistaa metalleja sekoittamalla kolmesta seitsemään eri metallialkuainetta täysin satunnaisiin kidepaikkoihin. Tulokset osoittivat, että aine kestää säteilyä 2-3 kertaa paremmin kuin nykyisin käytössä olevat materiaalit.

Laskennallisen materiaalifysiikan professori Kai Nordlund kertoi alumneille täysin uudesta tavasta valmistaa uudenlaisia metalleja Kumpulan aamukahveilla. Lisäksi alumnit saivat tilaisuuden tutustua Kumpulan kiihdytinlaboratorioon.