Jari Lavosen merkkipäiväkeräys

Jari Lavonen

 

Professori Jari Lavonen viettää merkkipäiväänsä 11.9.2018. Professori Lavonen on tutkinut ja kehittänyt merkittävän akateemisen uransa aikana pääosin luonnontieteiden opetusta yleissivistävässä koulussa. Viime vuosina hän on tutkinut muun muassa myös innovatiivista koulua.

Jari Lavonen on toiminut Helsingin yliopiston aineenopettajakoulutuksen johtajana vuosina 2004–2009. Vuosina 2010–2016 Lavonen johti Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitosta, ja vuonna 2017 hän toimi tiedekunnan varadekaanina.

Professori Lavonen on johtanut menestyksekkäästi lukuisia tutkimusprojekteja ja julkaissut useita satoja tieteellisesti korkeatasoisia tutkimuksia. Hän on erittäin kansainvälisesti orientoitunut tukija, joka työskentelee myös vierailevana professorina Johannesburgin yliopistossa. Lavonen on toiminut Ylioppilastutkintolautakunnan jäsenenä ja apujäsenenä vuosikymmeniä. Hän on julkaissut useita satoja oppikirjoja eri kouluasteille. Vuodesta 2016 alkaen hän on toiminut Opetus- ja kulttuuriministeriön Opettajankoulutusfoorumin puheenjohtajana.

Jari Lavonen on tehnyt laajaa yhteistyötä opettajien ja opettajajärjestöjen kanssa, josta hänelle on myönnetty Matemaattisten aineiden opettajien liiton, MAOL ry:n kultainen ansiomerkki. Yhteistyöstä teollisuuden ja sen etujärjestöjen kanssa Lavoselle on myönnetty Sähkö- ja elektroniikkateollisuusliiton palkinto ja mitali.

Jari Lavonen on aina vaalinut hyviä suhteita yliopiston opiskelijoihin. Hän toimii Kymenlaakson osakunnan inspehtorina.

Lah­joi­tuk­set tu­ke­vat kas­va­tus­tie­tei­den tut­ki­joi­ta ja opis­ke­li­joi­ta

Professori Jari Lavosen merkkipäivän kunniaksi tehdyt muistamiset osoitetaan kasvatustieteiden rahastoon tukemaan kasvatustieteiden tutkimusta, opetusta ja opiskelua. 

Merkkipäiväkeräys kohdistuu erityisesti Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tehtävän luonnontieteiden didaktiikan ja teknologiakasvatuksen opetuksen ja tutkimuksen edistämiseen. Osallistumalla keräykseen mahdollistat esimerkiksi nuorten tutkijoiden osallistumisen kansainvälisiin konferensseihin tai lasten osallistumisen INNOKAS-verkoston kesäkouluihin, joissa he saavat perehtyä uusiin oppimisympäristöihin robottien avulla.

Muis­ta­mi­set ra­has­toon

Muistamiset rahastoon voi tehdä verkossa alla olevan linkin kautta. Kohdistathan lahjoituksesi professori Jari Lavosen merkkipäiväkeräykseen valitsemalla lahjoituskohteeksi "Jari Lavosen merkkipäiväkeräys".

Onnitteluviestin ja merkkipäivää muistavan onnittelijan nimitiedot voit kirjoittaa viesti/toivomus lahjoituksen kohdentamisesta -kenttään.

Merkkipäivälahjoituksen voit tehdä yliopiston verkkosivuilla.

Lahjoituksen voit tehdä myös tilisiirtona Helsingin yliopiston rahastojen tilille Nordeaan IBAN = FI32 157230 000 30072, BIC = NDEAFIHH. Viestikenttään merkitään tieto "Jari Lavosen merkkipäivä". Lisätietoja tilisiirrosta >>

Lämmin kiitos tuestasi Helsingin yliopiston kasvatustieteelliselle tiedekunnalle!

Lisätietoja merkkipäiväkeräyksestä:

Professori Jari Lavosen merkkipäivätoimikunta

varadekaani, professori Arto Kallioniemi
Helsingin yliopisto
p. 050 3665240
arto.j.kallioniemi@helsinki.fi

apulaisprofessori Kalle Juuti
Helsingin yliopisto
p. 050 3182170
kalle.juuti@helsinki.fi

Lisätietoja yliopiston varainhankinnasta ja lahjoitusten vaikuttavuudesta löydät täältä.