Itämerta pelastamassa poiju kerrallaan: yhteistyössä Helsingin yliopisto ja DROPP

Itämeri-tutkimus on yksi Helsingin yliopiston huippututkimusaloista, ja yliopiston Tvärminnen eläintieteellinen asema on kansainvälisesti merkittävä merentutkimuskeskus. Tvärminnen kansainvälisen tutkimusyhteisön käytössä on yli sata vuotta vanhoja tutkimusaineistojen aikasarjoja. Tutkimus antaa suoraa tietoa Itämeren ekosysteemin monimuotoisuudesta sekä ihmisen toiminnan vaikutuksesta meren hyvinvointiin.

Yksi Helsingin yliopiston kumppaneista Itämeri-tutkimuksessa on yhteiskunnallinen yritys DROPP, joka haluaa tukea Itämeren suojelua tehokkailla tavoilla. Osana sitoumusta DROPP edistää Itämeri-tutkimusta. Julkisten suojeluohjelmien ja päätösten on pohjauduttava parhaaseen mahdolliseen tietoon: meidän on ymmärrettävä entistä paremmin, miten meri muuttuu ja reagoi lisääntyvään kuormitukseen.

Helsingin yliopisto ja DROPP käynnistivät syksyllä 2015 tutkimusaloitteen, jossa kartoitetaan rannikkoalueiden matalikkojen avainasemaa ekosysteemipalveluiden tuottajina. Rannikolle rakennettava, jatkuvasti dataa keräävä mittauspoijuverkosto auttaa ymmärtämään entistä paremmin, miten ilmastonmuutos ja rehevöityminen vaikuttavat herkkiin rannikkoalueisiin. Dropp ja Helsingin yliopisto haluavat samalla levittää tietoa suurelle yleisölle ja kutsua yleisön mukaan kansainväliseen huippututkimukseen.

Itämeren rannikoilla on ekosysteemejä, joiden ekosysteemipalvelut ovat avainasemassa meren ja sen eliöiden hyvinvoinnin kannalta. Muun muassa meriajokasniityt, rakkoleväalueet ja sinisimpukkayhdyskunnat tarjoavat elinympäristön huikealle määrälle Itämeren lajeja ja auttavat meren hapettamisessa. Niitä on kuitenkin toistaiseksi seurattu merkittävästi vähemmän kuin avomeren syvänteitä ja vesimassaa.

DROPPin ja Helsingin yliopiston yhteishanke MONICOAST seuraa uuden teknologian avulla meren vointia juuri rannikkoalueiden matalikoilla. Happi- ja suolapitoisuuden, veden lämpötilan ja pH-arvojen mittaaminen eri vuodenaikoina ja vuosina auttaa tutkimaan, miten meriympäristön muutokset vaikuttavat matalikkojen monimuotoisuuteen ja kykyyn suodattaa ravinteita ja hapettaa merta. Uusi tieto matalikkojen roolista luo pohjaa niiden tehokkaalle suojelulle.

Voit seurata hankkeen etenemistä tällä sivulla ja tukea tutkimusaloitetta tekemällä lahjoituksen Itämeri-tutkimukseen tai MONICOAST-hankkeelle.

Tee lahjoitus Helsingin yliopiston Online-lomakkeen avulla. Kaikki lahjoitukset voi tehdä samalla verkkolahjoituslomakkeella. Tee lahjoitus >

DROPP lahjoittaa Tvärminnen eläintieteellisen aseman kanssa toteutettavaan tutkimushankkeeseen aluksi 15 000 euroa, ja lahjoitus kasvaa vuodesta 2016 eteenpäin. Yhteistyö näkyy myös yliopiston Tiedekulmassa myytävissä DROPP-juomapulloissa: DROPP lahjoittaa jokaisesta myydystä pullosta viisi euroa tutkimuspoijujen hankkimiseksi Tvärminneen.

Tvärminnen eläintieteellinen asema hankkii lahjoituksella pysyvästi rannikkoympäristöihin asennettavia mittareita. Automaattiset mittauslaitteet tuottavat jatkuvasti tietoa useiden vuosien ajan. Lisäksi sukeltajat ottavat alueilta säännöllisesti näytteitä ja valokuvia, jotka auttavat seuraamaan eliöstön runsauden ja monimuotoisuuden vaihtelua. Kytköksiä esimerkiksi lämpötila-, suolaisuus- ja happipitoisuusvaihteluihin voidaan näin ymmärtää entistä paremmin.

Merentutkimus Tvärminnessä keskittyy monimuotoisuuden ja ekosysteemin toiminnan sekä ihmistoiminnan vaikutusten tutkimiseen Itämeressä. Juuri nyt tärkeitä tutkimusaiheita ovat pohjaeläinten yhteisöekologian tutkimus, merijäätutkimus, kasvi- ja eläinplanktontutkimus sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten tutkimus.

Lisätietoa Tvärminnen tutkimusasemasta >>
Seuraa tutkimusasemaa Facebookissa >>

Lisätietoja Itämeren tutkimuksesta ja poijujen keräämästä mittausdatasta: professori Alf Norkko, alf.norkko(a)helsinki.fi tai 029 41 28104.

DROPP on yhteiskunnallinen yritys, jonka päämääränä on pelastaa Itämeri. DROPP on tehnyt Baltic Sea Action Group'n Itämeri-sitoumuksen ja osana sitoumusta DROPP tukee Helsingin yliopiston uraauurtavaa Itämeren tutkimusta. Lue lisää DROPPista ja sen tarinasta>>
Tiedekulma Shop / Joanna Kokonmäki, joanna.kokonmaki(a)helsinki.fi, 029 41 21705