Itämeri-tutkimus on yksi Helsingin yliopiston huippututkimusaloista, ja yliopiston Tvärminnen eläintieteellinen asema on kansainvälisesti merkittävä merentutkimuskeskus. Tvärminnen kansainvälisen tutkimusyhteisön käytössä on yli sata vuotta vanhoja tutkimusaineistojen aikasarjoja. Tutkimus antaa suoraa tietoa Itämeren ekosysteemin monimuotoisuudesta sekä ihmisen toiminnan vaikutuksesta meren hyvinvointiin.

Yksi Helsingin yliopiston kumppaneista Itämeri-tutkimuksessa on yhteiskunnallinen yritys DROPP, joka haluaa tukea Itämeren suojelua tehokkailla tavoilla. Osana sitoumusta DROPP edistää Itämeri-tutkimusta. Julkisten suojeluohjelmien ja päätösten on pohjauduttava parhaaseen mahdolliseen tietoon: meidän on ymmärrettävä entistä paremmin, miten meri muuttuu ja reagoi lisääntyvään kuormitukseen.

Helsingin yliopisto ja DROPP käynnistivät syksyllä 2015 tutkimusaloitteen, jossa kartoitetaan rannikkoalueiden matalikkojen avainasemaa ekosysteemipalveluiden tuottajina. Rannikolle rakennettava, jatkuvasti dataa keräävä mittauspoijuverkosto auttaa ymmärtämään entistä paremmin, miten ilmastonmuutos ja rehevöityminen vaikuttavat herkkiin rannikkoalueisiin. Dropp ja Helsingin yliopisto haluavat samalla levittää tietoa suurelle yleisölle ja kutsua yleisön mukaan kansainväliseen huippututkimukseen.