Helsingin yliopiston alumni ry:n rahaston nimikkorahastot

Juha Korppi-Tommolan rahasto

Perustuu Juha Korppi-Tommolan merkkipäiväkeräyksen johdosta lahjoitettuihin varoista. Rahasto on perustettu vuonna 2009. Rahaston tarkoituksena on jakaa stipendejä Helsingin yliopiston lahjakkaille opiskelijoille, joiden opintomenestys on yli keskiarvon ja jotka ovat toimineet aktiivisesti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa, osakunnissa tai tiedekunta- ja ainejärjestöissä.

Ympäristön ystävät -rahasto

Perustuu Heidi Anderssonin lahjoitukseen vuonna 2008. Rahaston päämääränä on ympäristötieteiden, erityisesti luonnonsuojelun, tukeminen jakamalla stipendejä vähävaraisille opiskelijoille. 

Helsingin yliopiston alumni ry:n rahasto

Perustuu Helsingin yliopiston alumni ry:n jäsenten vuosittaisiin, jäsenmaksun yhteydessä maksettaviin lahjoituksiin.

Professori Jaakko Frösenin antiikin tutkimuksen rahasto

Rahaston varat perustuvat alumnimatkalle Jordaniaan osallistuneiden alumniyhdistyksen jäsenten lahjoituksiin. Rahaston tarkoitus on tukea kreikkalais-roomalaisen antiikin tutkimusta, opetusta ja opiskelua Helsingin yliopistossa.

Taitan tutkimusaseman rahasto

Rahaston tarkoitus on tukea Taitan tutkimusasemalla tehtävää tutkimusta ja opetusta sekä opiskelijoiden työskentelyä asemalla. Rahaston varat perustuvat alumnimatkalle Kenian Taita-vuorille osallistuneiden Helsingin yliopiston alumni ry:n jäsenten lahjoituksiin.

Timo Sahin rahasto

Rahaston tarkoituksena on myöntää matka-apurahoja nuorille tutkijoille väestön terveyttä edistävään, erityisesti liikuntaan tai ravitsemukseen kohdistuvaan tutkimukseen tai kansatieteelliseen tutkimukseen liittyviin matkoihin. Rahaston varat perustuvat Helsingin yliopiston alumi ry:n perustajajäsenen ja ensimmäisen hallituksen puheenjohtajan, lääkintäkenraalimajuri dosentti Timo Sahin merkkipäiväkeräykseen.