Harjoittelu

 • Otsikoi ilmoitus tehtävää kuvaavasti. Pelkkä ”Harjoittelija” ei kerro hakijalle, minkälainen tehtävä on tarjolla.
 • Tiivis organisaation esittely auttaa hakijaa kiinnostumaan. Työyhteisön tarjoama tuki on myös tärkeää.
 • Listaa keskeisimmät työtehtävät. Kaikkea ei tarvitse kirjoittaa ilmoitukseen, mutta mitä selkeämmin työtehtäviä on eritelty, sitä paremman ja kiinnostavamman kuvan hakija saa paikasta. Anna tilaa myös uuden oppimiselle. Tehtäviä voidaan muokata myös valitun henkilön osaamisen ja toiveiden mukaan.
 • Muista, että Helsingin yliopiston monipuolinen koulutus tuottaa sellaista osaamista, jota et ehkä ole osannut ajatellakaan. Mikäli haluat saada erilaisia hakemuksia, ei kannata rajata hakua liian tiukasti tiettyyn tutkintoon tai koulutusalaan.
 • Palkka ja muut edut kiinnostavat myös opiskelijoita.
 • Ajankohta ja kesto. Hakijoille voi olla tärkeä tieto, pystytäänkö työajoissa joustamaan siten, että harjoittelijan on mahdollista osallistua opetukseen myös harjoittelun aikana.
 • Työpaikan sijainti voi olla tärkeä.
 • Hakijoille kannattaa antaa mahdollisuus kysyä lisätietoja paikasta. Mikäli rekrytoijan ei ole mahdollista vastata kysymyksiin kaiken aikaa, kannattaa ilmoittaa tietty aika, jolloin hakijat voivat ottaa yhteyttä.
 • Mikäli olet kiinnostunut Helsingin yliopiston kansainvälisestä osaamisesta, kirjoita hakemuksesi englanniksi tai erittäin selkeällä suomen kielellä ja merkitse ilmoitukseen, mikäli tehtävässä ei edellytetä suomen kielen osaamista.
 • Jos yliopiston harjoittelutuki on palkkaamisen edellytys, tulee se mainita ilmoituksessa selkeästi. Näin haku rajautuu vain niihin opiskelijoihin, jotka ovat oikeutettuja harjoittelutukeen.
 • Kerro ilmoituksessa selkeästi, miten paikkaa haetaan ja mihin hakemukset toimitetaan.

Harjoittelijalle tulee olla työpaikalla nimetty harjoittelun ohjaaja, joka on perehtynyt harjoittelijan tehtäviin ja osaa neuvoa, opastaa ja arvioida harjoittelijan työskentelyä.

Käytännössä ohjauksen pohjana olisi hyvä olla vähintään kolme ohjauskertaa, joissa käydään läpi harjoittelijan ja työnantajan ajatuksia ja tavoitteita harjoittelujakson osalta: aloituskeskustelu, tilannekatsaus ja kokoava loppukeskustelu.

Tavoitekeskustelu (harjoittelun ensimmäisten päivien aikana)

 • Työyhteisön ja tehtävien esittely
 • Harjoittelijalle suunnitellut työtehtävät
 • Tiimin ja ohjaajan odotukset harjoittelijalle
 • Harjoittelijan omat oppimistavoitteet harjoittelujaksolle

Tilannekatsaus (1-2 kpl, riippuen harjoittelun pituudesta)

 • Miten harjoittelu on edennyt? Onko harjoittelu vastannut odotuksia?
 • Onko työmäärä ollut sopiva?
 • Mitä harjoittelija on ehtinyt jo tehdä, mitä on vielä tekemättä, mitä työtehtäviä on vielä tulossa?
 • Onko jotain, missä harjoittelija kaipaisi erityisesti tukea?

Kokoava loppukeskustelu (harjoittelun viimeisinä päivinä)

 • Mitä harjoittelija on oppinut?
 • Missä harjoittelija on omasta mielestään erityisesti onnistunut? Missä olisi vielä kehitettävää?
 • Missä määrin harjoittelun alussa määritetyt tavoitteet ovat täyttyneet?
 • Sekä työnantajan että harjoittelijan palaute.

Materiaalia harjoittelun ohjauksen tueksi: