Farmasian rahaston nimikkorahastot

Apteekkipalveluiden tutkimusrahasto

Rahaston tarkoitus on apteekkipalveluiden tutkimuksen ja opetuksen tukeminen Helsingin yliopistossa.

Lars Grénmanin stipendirahasto

Perustuu Lars Grénmanin lahjoitukseen 1954. Rahasto myöntää stipendin lukuvuoden parhaalle pro gradu -työlle käytännöllisessä farmasiassa.

Odo ja Ernst Sundvikin rahasto

Perustuu professori Ernst Sundvikin ja vaimonsa Olga Sundvikin testamentteihin 1913 ja 1916 sekä Olga Sundvikin testamenttiin 1931. Rahasto tukee farmasian opiskelijoita.

Jouko Yliruusin rahasto

Rahaston tarkoitus on apurahojen, stipendien, palkintojen, matka-apurahojen ja muun tuen myöntäminen farmasian opiskelijoiden kansainvälistymiseen.