Bio- ja ympäristotieteiden rahaston nimikkorahastot

Harry Federleyn rahasto

Perustuu perinnöllisyystieteen henkilökohtaisen ylim. professorin Harry Federleyn lasten Håkan Federleyn, Inga Segercrantzin, Gunnar Federleyn ja Ulla Lampeniuksen lahjoitukseen 1979. Rahasto jakaa stipendejä perinnöllisyystieteen alan suomalaisille tutkijoille alan ulkomailla tapahtuvaa tutkimusta varten.

Amanuenssi Carl Finnilän eläintieteellinen rahasto

Perustuu johtaja C. J. Finnilän ja Elisabeth Finnilän lahjoitukseen 1918. Rahasto on perustettu heidän poikansa Carl Johan Finnilän muistoksi, joka surmattiin matkalla pohjoiselle rintamalle 1918. Rahasto myöntää varoja ulkomaisiin ja kotimaisiin eläintieteen tutkimus- ja opintomatkoihin sekä avustaa eläintieteen laitoksen tieteellistä tutkimustyötä ja myöntää tieteellisten tutkimusten julkaisuavustuksia sekä varoja eläintieteellisen museon kokoelmien kartuttamiseen.

Professori Olli Halkan rahasto

Perustuu professori Olli Halkan 60-vuotispäivän yhteydessä kerättyihin varoihin 1988. Rahastosta myönnetään stipendejä henkilöille, jotka tekevät perinnöllisyystieteen alaan kuuluvaa tutkimusta ja joiden koulutuksesta yliopiston perinnöllisyystieteen laitos on vastannut.

Akateemikko Ilkka Hanskin rahasto

Rahaston tarkoituksena on kunnioittaa akateemikko Ilkka Hanskin elämäntyötä ja kerätä varoja ja tukea niillä tutkimusta ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistämistä populaatio- ja luonnonsuojelubiologian alalla. Rahaston alkupääoman muodostuu useiden lahjoittajien lahjoituksista akateemikko Ilkka Hanskin muistokeräykseen.

Heinonsalon rahasto

FM Marja-Liisa Heinonsalo ja KTM Eero Heinonsalo perustivat rahaston vuonna 2006 tukemaan yliopistossa tehtävää bio- ja ympäristötieteellistä tutkimusta. Rahaston tarkoituksena on tukea erityisesti bio- ja ympäristötieteen väitöskirjatutkijoiden ja/tai tutkimusryhmien materiaali- ja instrumenttihankintoja. 

Helsingin yliopiston Itämeri-rahasto

Rahasto tukee Itämeri-tutkimusta Helsingin yliopistossa. Rahaston varat perustuvat Itämeri-tutkimuksen hyväksi tehtyihin lahjoituksiin.

Helsingin yliopiston Tiedekummi-rahasto

Rahaston tarkoituksena on kerätä varoja Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tutkimusryhmien ja tutkijoiden tukemiseen. Lue lisää >> 

Caj Gustaf Nybergin palkintorahasto

Perustuu professori Carl Nybergin ja hänen tyttärensä Maja Aminoffin lahjoitukseen poikansa ja veljensä Caj Gustaf Nybergin muistoksi 1941. Rahasto antaa palkintoja Helsingin yliopistossa opiskelevalle ylioppilaalle tai nuorelle tieteenharjoittajalle, joka vuoden aikana on painattanut jonkin osteologiaa koskevan tutkimuksen tai valmistanut luurankoja tai luurangon osia, jotka on hyväksytty eläinlääketieteellisen laitoksen luurankokokoelmaan.

J. A. Palménin rahasto

Perustuu professori, vapaaherra J. A. (Johan Axel) Palménin 70-vuotissyntymäpäivänä 7.11.1915 hänen ystäviensä ja oppilaittensa keräämiin varoihin. Rahaston tarkoituksena on Tvärminnen eläintieteellisen aseman edistäminen.

Professori Esko Suomalaisen rahasto

Perustuu professori Esko Suomalaisen 75-vuotispäivän yhteydessä kerättyihin varoihin 1986. Rahasto tukee perinnöllisyystieteen alaan kuuluvaa tutkimusta.