Apurahatutkijoiden asemaa selkeytetään

Henkilökohtaista apurahaa saavien tutkijoiden asemaa yliopistolla on selkeytetty viime vuosina. Yliopisto teki vuonna 2015 linjauksen, jonka mukaan kaikkien yliopiston tiloja ja palveluita käyttävien apurahansaajien kanssa tehdään apurahansaajan sopimus.

Sopimuksen tekeminen on tärkeää muun muassa apurahansaajien vaalikelpoisuuden, tilojen ja tutkimuslaitteiden käyttöön liittyvien vakuutuksien ja toisaalta apurahansaajan oikeuksien ja velvollisuuksien selkeyttämisen kannalta. Yliopiston ja säätiöiden näkökulmasta tärkeää on myös saada tietoa siitä, kuinka paljon apurahansaajia yliopistolla toimii eri yksiköissä.

Yliopisto keräsi syksyllä 2016 ensimmäistä kertaa yhteen tietoa apurahansaajien sopimuksista. Vuoden 2016 aikana alkavia sopimuksia on tehty noin 190 henkilön kanssa, ja näiden henkilöiden saamien henkilökohtaisten apurahojen kokonaissumma on noin 4 miljoonaa euroa. Tiedot eivät ole vielä kattavia, sillä kaikissa yksiköissä sopimuksia ei ole vielä tehty systemaattisesti. Osa yksiköistä perii yliopiston suosittelemaa 1600 euron vuotuista korvausta tiloista ja palveluista.