Oppiminen ei pääty valmistumiseen. Myös muuttuva työelämä asettaa vaatimuksia oman asiantuntijuuden ylläpitämiseksi. Helsingin yliopisto tarjoaa alumneille erilaisia tapoja päivittää ja syventää osaamistaan. Alumnina voit hyödyntää monia yliopiston palveluita ja osallistua erilaisiin tapahtumiin.