Viikin kampuksen tutkimustoiminnan eettisen toimikunnan tehtävänä on arvioida ennakkoon tuotanto- ja lemmikkieläimillä sekä muilla selkärankaisilla eläimillä tehtävien koe-eläinlain ulkopuolelle jäävien tutkimusten eettisyyttä, koordinoida ja valvoa tutkimuseettisen koulutuksen toteutumista kampuksella, opastaa tutkimuseettisissä kysymyksissä sekä antaa neuvotteluapua kampuksella esille tulevien tutkimuseettisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Toimikunnan tehtävien ulkopuolelle jää ihmisillä tehtävien lääketieteellisten tutkimusten ja koe-eläinlain piiriin kuuluvien tutkimusten eettisyyden arviointi.
 

Toimikunnan jäsenet toimintakaudella 2014–2017

Puheenjohtaja:
professori Kristian Donner

Sihteeri:
Johanna Väyrynen
eettinen-toimikunta@helsinki.fi

Jäsenet:
Kliininen opettaja Laura Hänninen
Luonnontieteiden kandidaatti Mats Ittonen
Yliopistonlehtori Seija Jaakkola
Yliopistonlehtori Taina Lundell
Professori Juha Partanen
Yliopistonlehtori Petteri Piepponen
Tohtorikoulutettava Marja Liisa Silvennoinen

Kokousaikataulu

Viikin kampuksen tutkimustoiminnan eettisen toimikunnan seuraavat kokouspäivät ovat:

  • 7.3.2017
  • 23.5.2017
  • 5.9.2017
  • 28.11.2017

Kokouksessa käsiteltäväksi toivottavat lausuntopyyntöhakemukset tulee lähettää sähköpostitse toimikunnan sihteerille osoitteeseen eettinen-toimikunta@helsinki.fi. Asiakirjat lähetetään yhtenä pdf-dokumenttina viimeistään kahta viikkoa ennen kyseistä kokousta. Toimikunta suosittelee hakemaan eettistä lausuntoa ennen tutkimuksen tai koeasetelman toteuttamista.

Ohjeet tutkijoille

Lausuntopyynnön hakuohjeet (pdf)