VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, joka laatii ja toteuttaa VAKAVA-kokeen. VAKAVA-kokeella voi hakea kaikkiin verkostossa mukana oleviin koulutuksiin. Verkostoon kuuluvat Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto.

Tällä sivulla  voi tutustua VAKAVAn historiaan, samoin kuin verkoston tavoitteisiin ja toimiin niiden saavuttamiseksi. VAKAVAn kehittämisen ja uudistusten pohjalla on myös tutkimusta aiheesta. Verkoston toiminnasta saa pääpiirteissään kuvan, kun lukee kuvauksen VAKAVAn vuodesta.