Usein kysytyt kysymykset

HAKEMINEN

 

Kuinka moneen VAKAVAan osallistuvaan koulutukseen voin hakea? 

Voit hakea korkeakoulujen yhteishaussa yhteensä kuuteen eri koulutukseen, joista kaikki voivat olla VAKAVAan osallistuvia koulutuksia. Luokanopettajan yhteisvalinnassa voit hakea enintään kolmeen koulutukseen, samoin kuin lastentarhanopettajan koulutuksen yhteisvalinnassa. Muissa koulutuksissa ei ole valtakunnallisesti rajattu, kuinka moneen koulutukseen voi hakea.

Jos haen kolmeen eri luokanopettajan ja kolmeen eri lastentarhanopettajan koulutukseen, niin saanko hakukohteen ensisijaisuudesta lisäpisteitä? 

Ensisijaisuudesta ei saa pisteitä. Hakijat kutsutaan valintakokeiden toiseen vaiheeseen VAKAVA-kokeen pistemäärän perusteella.

Olen hakemassa luokanopettajan/lastentarhanopettajan koulutusten yhteisvalinnassa. Mihin lähetän hakemuksen liitteet? 

Näissä yhteisvalinnoissa liitteet lähetään siihen yliopistoon (osoitteet), johon haet ensisijaisesti. Liitteiden ei tarvitse olla virallisesti oikeaksi todistettuja.

 

AINEISTOT JA TILASTOT

 

Mistä VAKAVA-kokeen aineiston saa?

VAKAVA-kokeen aineisto on luettavissa ja tulostettavissa VAKAVAn verkkosivuilta annettuna ajankohtana. Aineiston voi myös tilata painettuna versiona. Aiempien vuosien aineisto on myös saatavilla kirjastoista. Aineisto ja tilausohjeet →

Onko aikaisempien vuosien aineistoja ja kokeita saatavilla?

Kyllä, katso tarkemmin täältä.

Entä edellisten vuosien pistetilastoja?

VAKAVA-kokeeseen liittyviä tilastoja on täällä. Koulutusten esivalintojen ja lopullisten valintojen tilastoja on nähtävillä myös kunkin yliopiston sivuilla.

 

KOKEESEEN OSALLISTUMINEN JA KOESALI

 

Missä osallistun kokeeseen?

Voit itse valita, millä seuraavista paikkakunnista osallistut kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Tampere tai Turku. Paikkakunta ei ole sidoksissa siihen, mihin koulutuksiin olet hakenut. Voit siis osallistua kokeeseen sellaisellakin paikkakunnalla, jonne et ole hakenut. Muista, että hakulomakkeessa ilmoittamasi koepaikkakunnan valinta on sitova.

Mistä saan tietää kokeen koesalin?

Kokeeseen osallistutaan sillä paikkakunnalla, jonne olet hakulomakkeessa ilmoittautunut. Koesaleista kerrottu tarkemmin täällä.

Mitä pitää ottaa valintakokeeseen mukaan? 

Ks. ohjeet kokeeseen osallistuvalle.

Olen vaihdossa ulkomailla ja tulen Suomeen vasta VAKAVA-kokeen jälkeen. Voinko tehdä kokeen ulkomailla, esim. suurlähetystössä? 

Valitettavasti VAKAVA-koetta ei voi tehdä ulkomailla, koska tällöin ei voida taata, että kokeen järjestelyt olisivat samanlaiset kuin Suomen koepaikkakunnilla. Tällä pyritään oikeudenmukaisuuteen kaikkia hakijoita kohtaan.

 

VALINTOJEN TOINEN VAIHE

 

Haen VAKAVA-kokeella luokanopettajan koulutukseen, lastentarhanopettajan koulutukseen sekä aikuiskasvatustieteen koulutukseen. Miten VAKAVA vaikuttaa valintojen toisessa vaiheessa?

VAKAVA on valintayhteistyöverkosto, jossa yhdellä kokeella voi hakea moneen eri koulutukseen. VAKAVA-kokeessa olevat koulutukset ovat mukana valintayhteistyössä valinnan ensimmäisessä vaiheessa, jonka jälkeen mahdollisesta toisesta vaiheesta, esimerkiksi soveltuvuuskokeesta, päättää jokainen yliopisto itsenäisesti. Tarkista, millainen rooli VAKAVAlla on hakemiesi koulutusten valinnoissa ja onko kyseisen koulutuksen valintakoe yksi- vai kaksivaiheinen. Nämä tiedot löytyvät yliopistojen omista valintaperusteista joko Opintopolku-palvelusta tai yliopistojen opiskelijavalintasivuilla, joihin pääset nopeasti koulutuslistan kautta.

Jos olen hakenut luokanopettajan koulutukseen Helsinkiin, Jyväskylään ja Turkuun (tässä järjestyksessä), niin miten se määräytyy, mihin pääsen soveltuvuuskokeeseen?

Ensin katsotaan, riittävätkö VAKAVA-kokeen pisteesi ensisijaiseen kohteeseesi eli Helsinkiin. Jos riittävät, niin sinut kutsutaan soveltuvuuskokeeseen Helsinkiin. Jos eivät, niin sitten tarkastellaan pistemäärääsi Jyväskylän ja lopuksi Turun pisterajojen suhteen. Sinut voidaan kutsua siis toisella tai kolmannella sijalla olevan hakukohteen valinnan toisen vaiheen kokeeseen, mikäli VAKAVA-kokeen pisteesi eivät ole riittäneet ensisijaiseen vaihtoehtoon.

Huomaa kuitenkin, että sinut voidaan kutsua vain yhteen hakemistasi luokanopettajan koulutuksen yhteisvalinnan hakukohteista. Eli vaikka pisteesi olisivat riittäneet kaikkien kolmen hakukohteen soveltuvuuskokeeseen, niin saat kutsun vain Helsinkiin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että voit tulla hyväksytyksi lopullisessa valinnassa vain Helsinkiin, koska et ole osallistunut Jyväskylän ja Turun valintakokeisiin kokonaisuudessaan.

Kannattaa siis hakea vain sellaisiin hakukohteisiin, joihin on valmis lähtemään opiskelemaan. Huomaathan, ettei sinun tarvitse hakea luokanopettajan koulutuksen yhteisvalinnassa kaikkiin kolmeen hakukohteeseen, vaan voit hakea vain yhteen tai kahteen hakukohteeseen.

Mitä teen, kun olen saanut soveltuvuuskoekutsun luokanopettajan koulutukseen Ouluun ja lastentarhanopettajan koulutukseen Tampereelle ja ne ovat samaan aikaan?

Ota yhteys näihin yliopistoihin (kutsukirjeessä on yhteystiedot) ja tiedustele, josko voisit vaihtaa soveltuvuuskoepäivää niin, että pääset molempiin. Soveltuvuuskoepäivät on pyritty ajoittamaan siten, ettei päällekkäisyyksiä tulisi, mutta jos näin käy, päivä koitetaan kyllä vaihtaa.

 

TULOKSET JA OPISKELIJAKSI HYVÄKSYMINEN

 

Missä ja koska valinnan tulokset julkaistaan? 

Koulutuksissa, joissa on käytössä esivalinta VAKAVA-kokeen perusteella, esivalinnan tulokset julkistetaan toukokuun puolessa välissä kunakin vuonna tiedotettuna tulospäivänä. Hakijoille lähetetään tieto esivalinnasta sähköpostitse. Muut julkistamispaikat esivalinnasta vaihtelevat yliopistoittain.

Opiskelijavalintojen lopulliset tulokset julkistetaan valtakunnallisesti kesäkuun lopussa. Tulos on nähtävissä heti, kun se on valmis, Oma Opintopolku -palvelussa.

Voinko tulla hyväksytyksi moneen paikkaan eli esimerkiksi Ouluun luokanopettajan koulutukseen ja Joensuuhun opinto-ohjaajan koulutukseen?

Korkeakoulujen yhteishaussa voit tulla hyväksytyksi enintään yhteen opiskelupaikkaan. Tarjottava paikka perustuu hakulomakkeella antamaasi prioriteetti- eli hakutoivejärjestykseen: voit tulla valituksi vain järjestyksessä ylimpään hakukohteeseen, johon valintamenestyksesi riittää. Lisätietoja korkeakoulujen yhteishausta löytyy Opintopolku-palvelusta.

 

Kysy VAKAVAsta →