Hakeminen

7.5.2020 Sivun loppuun on lisätty kootusti vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, joita yliopistoille on hakijoilta tullut poikkeustilanteessa tehtyihin muutoksiin liittyen.

30.4.2020 Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen psykologian yhteisvalinnan hakukohteiden valintaperusteisiin on jouduttu tekemään muutoksia, kun perinteisiä valintakokeita ei voida tänä keväänä järjestää. Luethan tarkasti tämän sivun ohjeet.

Maisterihaun hakijat voivat siirtyä suoraan tietoihin kohdassa Maisterihaku (Helsingin yliopisto)

Psykologian yhteisvalinnan hakukohteisiin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolku-palvelussa. Kevään 2020 hakuaika on 18.3.-1.4.2020. Hakuaika päättyy 1.4.2020 kello 15.00.

Valintakoeyhteistyössä on mukana myös seuraava hakukohde:

Mikäli haet korkeakoulujen yhteishaussa sekä Helsingin yliopiston psykologian maisteriohjelmaan että psykologian alan yhteisvalinnassa mukana olevaan Helsingin yliopiston psykologian kandiohjelmaan, täytyy Helsingin yliopiston psykologian maisteriohjelma asettaa hakulomakkeella hakutoivejärjestyksessä ylemmälle sijalle kuin Helsingin yliopiston psykologian kandiohjelma. Tällä järjestyksellä ei ole  vaikutusta muiden psykologian alan hakukohteiden hakutoivejärjestykseen.

Tiedot päivitetty 30.4.2020.

Täytä korkeakoulujen yhteishaun hakulomake 18.3.-1.4.2020 Opintopolussa. Voit hakea enintään kuuteen (6) eri hakukohteeseen, jotka asetat järjestykseen hakulomakkeella. Hakukohteiden joukossa voi olla sekä psykologian yhteisvalinnan hakukohteita että muita hakukohteita.

Tarkasta hakukelpoisuuden ja kielitaidon osoittamisen ehdot Opintopolun valintaperusteista ja toimita näistä vaaditut liitteet ohjeiden mukaisesti.

Psykologian yhteisvalinnassa

 • valitaan opiskelijoita kolmella eri valintatavalla: todistusvalinnassa (70%), psykologian ainereaalivalinnassa (23%) sekä valintakoevalinnassa kaksivaiheisesti AMK-valintakokeen ja psykologian suullisen valintakokeen perusteella (7%)
 • 70% kaikista aloituspaikoista varataan ensikertalaisille hakijoille

Olet ensikertalainen, jos et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa tai ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Mikäli ensikertalaisille hakijoille varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää muilla hakijoilla. Jos opiskelupaikkaa ei ole varattu ensikertalaiselle hakijalle, opiskelupaikkaan voidaan valita niin ensikertalainen hakija kuin muukin hakija.

Sinun ei tarvitse ilmoittaa, millä valintatavalla haet. Sinut huomioidaan niissä valintatavoissa, joihin koulutustaustasi soveltuu.

Tiedot päivitetty 18.6.2020.

Yliopisto: Todistusvalinnan ensikertalaispaikat / Todistusvalinnan loput aloituspaikat / Ainereaalivalinnan ensikertalaispaikat / Ainereaalivalinnan loput aloituspaikat / Valintakoevalinnan aloituspaikat; yhteensä

 • Helsingin yliopisto: 28 / 7 / 7 / 4 / 4; yhteensä 50
 • Itä-Suomen yliopisto: 26 / 6 / 6 / 4 / 3; yhteensä 45
 • Jyväskylän yliopisto: 43 / 11 / 11 / 7 / 5; yhteensä 77
 • Tampereen yliopisto: 17 / 4 / 4 / 3 / 2; yhteensä 30
 • Turun yliopisto: 18 / 4 / 4 / 3 / 2; yhteensä 31

18.6.2020: Yliopistot kasvattavat aloituspaikkamääriään OKM:n tuella. Tämä nostaa aloituspaikkamääriä myös osassa psykologian yhteisvalinnan hakukohteita jo kevään 2020 hakukierroksella. Koska kyse on ylimääräisistä lisäpaikoista, päättävät yliopistot itsenäisesti, miten paikat jakautuvat eri valintatavoittain. Aloituspaikkojen lisäys ei edellytä toimenpiteitä yhteishaussa mukana olleilta hakijoilta.

Lisätietoja OKM:n tiedotteesta: https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/runsaat-10-000-aloituspaikkaa-lisaa-korkeakouluihin-vuosina-2020-2022

Yliopistojen omat julkiset tiedotteet uusista aloituspaikoista:

Varasijat

Psykologian yhteisvalinnan hakukohteissa varasijojen määrää ei ole rajattu.

Tiedot päivitetty 30.4.2020.

Todistusvalinnassa valitaan uusia opiskelijoita todistuspisteiden perusteella ilman valintakoetta. Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Helsingin saksalaisen koulun lukion RP-/DIA-tutkinnon. Jos tulet todistusvalinnassa hyväksytyksi ylimpään psykologian yhteisvalinnan hakukohteeseesi lopulliseen tutkintotodistukseen perustuvien pisteiden perusteella (ei siis ennakkoarvio), et voi enää osallistua toisiin valintatapoihin.

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2020 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittavat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 12.5.2020. Yliopistot eivät vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. Yhteishaun aikataulun mukaan todistusvalinnan tuloksista ilmoitetaan hakijoille viimeistään 27.5.2020. Psykologian yhteisvalinnan osalta todistusvalinnan tulokset pyritään kuitenkin saamaan valmiiksi 20.5.2020 mennessä.

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan ennakkoarvioiden perusteella (predicted grades arvosanat yhteispisteineen). Todistusvalinta on tällöin ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta. Jos arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hänet valita opiskelijaksi asetetun todistusvalinnan aloituspaikkojen määrän yli. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, opiskelupaikka peruutetaan. Hakijan on toimitettava liitteet valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Jos tulet todistusvalinnassa hyväksytyksi jollekin alemmalle hakutoiveellesi, voit todistusvalinnan varasijasijoittelussa tai hakukohteen muilla valintatavoilla tulla vielä hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveellesi.

Todistusvalinnan pisteytys

Todistuspisteiden maksimimäärä on 157,90 pistettä ja tullaksesi huomioiduksi todistusvalinnassa sinun on saatava vähintään 70 pistettä.

Todistuspisteitä voi saada viidestä aineesta:

 • äidinkieli
 • psykologia
 • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • yksi ainereaali
 • yksi kieli

Jos sinulta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, et saa siitä pisteitä. Sinut kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. Jos olet korottanut ylioppilastutkinnon arvosanoja tai suorittanut uusia kokeita, otetaan ne huomioon ylioppilastutkinnosta saatavien pisteiden laskennassa. Vanhamuotoisesta reaalista ei voi saada pisteitä.

Ylioppilastutkinnon pisteytystaulukon löydät Opintopolun sivuilta.

Myös kansainvälisten ylioppilastutkintojen (EB/IB/RP/DIA) pisteytys on kuvattuna Opintopolussa.

Todistusvalinnan tasasijakriteerit

Psykologian yhteisvalintaan osallistuvissa hakukohteissa on käytössä samat tasasijakriteerit. Mikäli hakukohteen kiintiön katkaisukohdassa on useampi kuin yksi hakija tasasijalla ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasasijatilanne seuraavien kriteerien perusteella seuraavassa järjestyksessä:

 1. Psykologian ainereaali
 2. Matematiikka
 3. Äidinkieli
 4. Muu kuin psykologian ainereaali
 5. Parhaat pisteet antava muu kieli

Jos tämän jälkeen valittavien kiintiö ylittyy, ketään tasapistesijalla olevista ei hyväksytä vaan nämä opiskelupaikat siirretään ensisijaisesti täytettäväksi psykologian ainereaalin perusteella ja toissijaisesti AMK-valintakokeen ja etänä toteutettavan suullisen valintakokeen perusteella.

Tasasijakriteerejä noudatetaan myös mahdollisissa oikaisuvaatimuksiin liittyvissä tilanteissa.

Tiedot päivitetty 30.4.2020.

Valinta psykologian ainereaalin perusteella toteutetaan todistusvalinnan jälkeen. Tulet huomioiduksi psykologian ainereaalivalinnassa, mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 2006 tai sen jälkeen tai mikäli olet ylioppilas ja olet suorittanut psykologian ainereaalin tai EB/IB/RP/DIA-tutkinnossa psykologian oppiaineen kokeen. Todistusvalinnassa jo valituksi tulleet hakijat eivät enää tule huomioiduksi tässä valinnan vaiheessa, mikäli heidät on jo hyväksytty ylimmälle hakutoiveelleen.

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen (EB/IB/RP/DIA) pisteytys on kuvattuna opintopolku.fi -sivustolla: https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/yliopistojen-todistusvalinnat-2020/#yo-ebibrpdia.

Mahdollisuutesi tulla huomioiduksi tässä valintatavassa todennetaan samalla aikataululla ja samoilla liitteillä, jotka sinulta on pyydetty todistusvalintaa varten.

Valintamenettely psykologian ainereaalin perusteella valittaessa

Hakijat asetetaan järjestykseen perustuen arvosanaan hyväksytyssä psykologian ainereaalin kokeessa tai EB/IB/RP/DIA-tutkinnon psykologian oppiaineen kokeessa. Hyväksytyt arvosanat ovat järjestyksessä korkeimmasta arvosanasta alkaen L, E, M, C, B & A. Koska todennäköistä on, että aloituspaikkamäärää useampi hakija on saavuttanut saman yhtä korkean arvosanan, katsotaan toissijaisesti muita ylioppilaskokeiden arvosanoja seuraavassa järjestyksessä:

 1. Äidinkieli
 2. Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 3. Pitkä kieli
 4. Reaalikimppu 1. luonnontieteet (paras arvosana seuraavista): biologia, fysiikka, kemia, terveystieto, maantiede
 5. Reaalikimppu 2. yhteiskuntatieteet (paras arvosana seuraavista): historia, yhteiskuntaoppi, uskonto/elämänkatsomustieto, filosofia
 6. Lyhyt kieli (lyhyt tai keskipitkä oppimäärä)

Arvosanoja ei muunneta pisteiksi todistusvalinnan pistetaulukon mukaisesti.

Jos toissijaisten kriteerien jälkeen hakijoita on edelleen tasasijalla, ei valita näille paikoille ketään tällä valintatavalla vaan siirretään täyttämättä jääneet paikat ensisijaisesti täytettäväksi todistuspisteiden perusteella ja toissijaisesti AMK-valintakokeen ja etänä toteutettavan suullisen valintakokeen perusteella hyväksyttävillä hakijoilla.

Tiedot päivitetty 30.4.2020.

Valintakoevalinnan aloituspaikat täytetään kaksivaiheisesti ammattikorkeakoulujen sähköisen etävalintakokeen ja psykologian suullisen etävalintakokeen perusteella. Suulliseen valintakokeeseen kutsutaan AMK-valintakoemenestyksen perusteella ja valinnat tehdään suullisesta valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella.

Valintakokeeseen voivat pääsääntöisesti osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Kuitenkin jos sinut on jo hyväksytty todistusvalinnassa psykologian yhteisvalinnassa ylimpään hakutoiveeseen, et voi osallistua enää valintakokeeseen. Jos sinut on jo hyväksytty alemmalle hakutoiveelle, voit osallistua vielä ylempien hakutoiveidesi valintakokeisiin.

Katso valintakoevalinnan tarkemmat tiedot Valintakoe -välilehdeltä.

Tiedot päivitetty 30.4.2020.

Yhteenveto psykologian maisteriohjelman valinnoista keväällä 2020

Psykologian maisteriohjelman valinta keväällä 2020 on kolmivaiheinen.

 1. Kaikki hakijat osallistuvat AMK-etävalintakokeeseen.
 2. 20 hakijaa, jotka saavat AMK-etävalintakokeesta parhaat pisteet, tekevät etätehtävän.
 3. Samat 20 hakijaa kutsutaan etänä toteutettavaan suulliseen valintakokeeseen.

Valintamenettely

Voit tulla valituksi vain, jos olet suorittanut psykologian perus- ja aineopinnot. Mikäli aineopinnot on suoritettu uusimuotoisina (35 opintopisteen kokonaisuus), ne on oltava suoritettuna vähintään arvosanalla hyvä (arvosana 3 asteikolla 1-5, entinen hyvät tiedot). Myös opintoviikkomitoituksella suoritetuista opinnoista edellytetään vähintään hyvät tiedot.

Maisterihaun hakuperusteena käytettävien opintojen on oltava suoritettuna ja koottuna (psykologian perus- ja aineopinnot) 1.6.2020 mennessä. Hakemuksen liitteet tulee toimittaa hakijapalveluiden ilmoittaman aikataulun ja ohjeiden mukaisesti.

Maisterihaun hakuperusteena olevan tutkinnon on oltava suoritettuna 31.7.2020 klo 15.00 mennessä. Tutkinnon tulee olla päivätty viimeistään 31.7.2020, mutta tutkinnon suoritus tulee osoittaa hakijapalveluiden ilmoittaman aikataulun ja ohjeiden mukaisesti.

Hakukohteessa valitaan yhteensä enintään 10 hakijaa etätehtävästä ja suullisesta valintakokeesta saatujen yhteispisteiden osoittamassa järjestyksessä. Hakukohteessa varasijojen määrä on rajattu 10 varasijaan.

Katso valintakoevalinnan tarkemmat tiedot Valintakoe -välilehdeltä.

Tiedot päivitetty 9.6.2020.

Kevään 2020 yhteishaun tärkeät päivämäärät

Hakuaika 18.3.-1.4.2020. Hakuaika päättyy 1.4.2020 klo 15.00

Erityisjärjestelyiden/yksilöllisten järjestelyiden haku päättyy 8.4.2020 klo 15.00

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 27.5.2020 (tavoite psykologian osalta jo aikaisemmin)

AMK-valintakoe 4.6.2020 klo 14.00-16.00

Maisterihakijoiden etätehtävä 11.6.2020 välillä klo 10.00-16.00 (vain HY:n maisterihakijoille)

Suullinen valintakoe 12.6.2020 klo 10.00-11.30

Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 15.7.2020

Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 22.7.2020 klo 15.00

Varasijoilta hyväksyminen päättyy 3.8.2020 klo 15.00

Jos olet tyytymätön valintojen tulokseen, voit hakea yliopistolta siihen kirjallisesti oikaisua 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perusteltu ja se osoitetaan siihen yliopistoon, jonka tekemää valintapäätöstä vaatimus koskee (29.7.2020 klo 15.00 mennessä).

Mikäli olet hakenut psykologian yhteisvalinnassa useampaan eri yliopistoon ja haluat vaatia oikaisua useamman yliopiston tekemiin päätöksiin, tulee sinun toimittaa oikaisuvaatimus jokaiseen yliopistoon erikseen.

Tarkemmat ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen ja toimittamiseen yliopistoittain löydät seuraavista linkeistä:

Jos olet tyytymätön yliopiston oikaisuvaatimuksen käsittelystä antamaan päätökseen, voit hakea siihen hallinto-oikeudelta muutosta valittamalla niin kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996 ja 433/1999) säädetään. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta.

Oikaisuvaatimuksen johdosta valintatulos ei muutu oikaisua hakeneen vahingoksi.

Päivitetty 7.5.2020.

Tähän osioon on koottu vastauksia useimmin esitettyihin kysymyksiin liittyen poikkeustilanteen aiheuttamiin muutoksiin.

Psykologian valintakoetta koskevat kysymykset

Miksi psykologia ei käytä omia tehtäviä digitaalisessa etäkokeessa?

Alun perin suunniteltu psykologian valintakoe ei ollut tarkoitettu digitaaliseksi etäkokeeksi eivätkä sen tehtävät soveltuneet käytettävissä olevalle Metropolia AMK:n digialustalle. Jos kokeen tehtävät olisi muunnettu alustalle soveltuviksi, kokeen erottelukyky (hakijoiden suoritusten väliset erot) ei olisi ollut riittävä valikoimaan hakijajoukosta 2. vaiheeseen valittavia hakijoita.

Miksi psykologiassa ei tehty uutta valintakoetta tai lisätty uusia kysymyksiä vanhan rinnalle?

Uuden kokeen laatiminen ei erittäin tiukassa aikataulussa valitettavasti ollut realistista. Psykologian kaltaisella hakupainealalla kokeen riittävä erottelukyky on olennainen vaatimus eikä sitä olisi voitu varmistaa.

AMK-koetta koskevat kysymykset

Miksi psykologia valitsee opiskelijansa ammattikorkeakoulun kokeella?

Psykologia ei valitse opiskelijoita ammattikorkeakoulun kokeella. Metropolia AMK:n tarjoama koe toimii ainoastaan esikarsintana valintakokeen toiseen vaiheeseen. Kokeen toisen vaiheen suunnittelevat ja toteuttavat psykologian oppiaineet. Varsinainen valinta valintakoekiintiössä tapahtuu vasta 2. vaiheen jälkeen.

Miten ammattikorkeakoulun valintakoe soveltuu esikarsinnaksi psykologian alalle?

Metropolia AMK:n tarjoama valintakoe on lähtökohtaisesti suunniteltu toimivaksi alustalla, jolla poikkeusolosuhteissa korkeakoulujen digitaaliset etäkokeet toteutetaan. Sitä on testattu syksyllä 2019 ja kokeen ominaisuuksia pystytään näillä perustein arvioimaan (esim. aikarajat, erottelukyky jne).

AMK-koe mittaa yleisiä korkeakouluvalmiuksia ja akateemisen arvion perusteella sen osa-alueet ovat sellaisia, että ne sopivat esikarsintaan myös psykologian alalla ja sen avulla arvioidaan ominaisuuksia, joita olisi mitattu myös normaaliolojen valintakokeella. AMK-koe ei lähtökohtaisesti vaadi erityistä ennakkovalmistautumista, vaan aihealueet on ilmoitettu AMK-kokeen sivuilla, joten koe esikarsintana toteuttaa ennakkoon ilmoitetun lyhyen valmistautumisen tavoitteen.

Eikö ole epäreilua muuttaa valintakoetta toisenlaiseksi kesken kaiken?

Psykologian alkuperäisten valintaperusteiden mukaan kaikki valintakokeessa vaadittava osaaminen perustuu ainoastaan materiaaliin, joka oli tarkoitus julkaista 22.4.2020. Muuta ennakkomateriaalia ei ole ilmoitettu. Poikkeusolojen kriteereissä ennakkomateriaalia ei ole ja AMK:n kokeen kuvaukset on julkistettu, joten varsinaisesti tältä osin ei ole valintakriteerejä muutettu. Kokeeseen tulevat aihealueet ovat 30.4.2020 ilmoitetun mukaiset.

Ovatko muut alat päätyneet samanlaiseen ratkaisuun vai onko psykologia ainoa?

AMK:n valintakoetta hyödyntävät valinnoissaan vastaavalla tavalla useat muutkin hakukohteet (mm. logopedia). Eri hakukohteet ovat joutuneet etsimään poikkeusoloissa itselleen sopivia ratkaisuja, mutta kokonaisuudessaan psykologian käyttämä malli ei siis ole ainutlaatuinen.

Eikö psykologia ole huolissaan valintakokeessa tapahtuvasta vilpistä?

Vilpin mahdollisuus valinnoissa otetaan vakavasti. Vilpin ehkäisemiseksi tehdään kaikki mahdolliset käytettävissä olevat toimenpiteet. Psykologian oppiaineen poikkeusolojen valintakriteerien yhtenä lähtökohtana on käyttää mahdollisuuksien mukaan juuri sellaisia valintamenettelyjä, joiden arvioidaan tuottavan mahdollisimman oikeudenmukainen valinta. Arvion mukaan koe, joka ei vaadi erityistä ennakkovalmistautumista on tässä poikkeustilanteessa kaikkein luotettavin vaihtoehto. Lisäksi ylioppilastodistukseen liittyvät valintatavat ovat ehdottoman luotettavia, koska ylioppilaskokeet saatiin myös poikkeusolosuhteissa toteutettua.

Eri valintakiintiöitä ja niiden kokoja koskevat kysymykset

Miksi psykologiassa on päädytty niihin kiintiöihin, joihin on päädytty?

Kun fyysiset valintakokeet oli linjattu peruttaviksi, psykologian oppiaineessa ruvettiin suunnittelemaan vaihtoehtoisia valintatapoja. Laskelmia tehtiin vuoden 2019 hakijoiden aineistosta. Heidän ylioppilaskoetietojensa perusteella todettiin, että mahdollisista valintatavoista nyt valittu valintamenettely tuotti vuoden 2019 hakijoista tuloksen, joka poikkesi kaikkein vähiten vuoden 2019 valintatuloksesta. Tämä valintamenettely valittiin, koska sen katsottiin saattavan vuoden 2020 hakijat mahdollisimman paljon samaan asemaan kuin alkuperäisen valintamenettelyn käyttäminen. Vuoden 2019 aineisto on paras vertailuaineisto, koska siltä vuodelta on saatavissa kaikkien yliopistojen aineisto pisteytettynä samoin periaattein kuin 2020 oli tarkoitus.

Miksi valintakoekiintiö on niin pieni?

Koevalinta joudutaan suorittamaan kaksivaiheisena, jotta myös etänä järjestettävissä kokeissa voidaan varmistaa opiskelijaksi valittavien hakijoiden osaaminen. Koevalinnan kiintiö on täytynyt asettaa sellaiseksi, että koevalinnan toinen vaihe pystytään järjestämään annetussa aikataulussa. Valintakoekiintiön suuruus perustuu laskelmiin ja arvioihin valintakokeen erottelukyvystä ja siitä, kuinka suuri osa hakijoista voidaan näissä olosuhteissa luotettavasti testata kokeen toisessa vaiheessa.

Vaaditaanko kaikilta hyväksyttäviltä nyt täydellinen L:n yleisarvosanan todistus?

Ei vaadita. Vuoden 2019 hakija-aineiston perusteella hakijoista kuuden (6) laudaturin kirjoittajia oli 7 kpl, viiden (5) laudaturin kirjoittajia 17 kpl, neljän (4) laudaturin kirjoittajia 49 kpl ja kolmen laudaturin kirjoittajia 80 kpl. Mikäli laudaturien lukumäärä lasketaan ainoastaan äidinkielestä, mistä tahansa reaaliaineesta, lyhyestä tai pitkästä matematiikasta ja pitkästä kielestä, joista todistusvalinnassa saa eniten pisteitä (eli lyhyet kielet on jätetty tarkastelun ulkopuolelle) lukumäärät ovat seuraavat: kuuden (6) laudaturin kirjoittajia oli 3 kpl, viiden (5) laudaturin kirjoittajia 6 kpl, neljän (4) laudaturin kirjoittajia 41 kpl ja kolmen laudaturin kirjoittajia 68 kpl. Nämä luvut on laskettu kaikkien hakijoiden joukosta, eli tässä ei huomioida sitä, mitkä yliopistot olivat hakukohteena. Eri yliopistoihin todistuspisterajat voivat vaihdella huomattavasti. Kaikkien psykologian hakukohteiden valittavien opiskelijoiden määrä on yhteensä 243 (sisältäen myös HY:n maisterihakukohteen aloituspaikat).

Onko valintaperusteet valittu tämän vuoden hakijoiden tietojen perusteella? Onko valinnat siis jo tehty?

Ei ole. Vuoden 2020 osalta ylioppilaskokeiden arvosanat eivät ole vielä tiedossa, koska keväällä 2020 kirjoittaneiden osalta tulosten julkaiseminen tapahtuu vasta 12.5.2020. Myöskään muiden hakijoiden yo-koetiedot eivät olleet valintaperusteita laadittaessa käytettävissä. Hakijoista on ollut tiedossa ainoastaan heidän perustietonsa, joita on käytetty sen arviointiin, kuinka paljon vuosien 2019 ja 2020 hakijat poikkeavat taustaltaan toisistaan.

Miksi psykologia ainoana alana on nostanut todistukseen perustuvia valintakiintiöitä niin paljon?

Useat hakukohteet ovat poikkeusoloissa nostaneet todistusvalintakiintiöitään. Kiintiöiden suuruus perustuu psykologiassa simuloituihin valintoihin ja arvioon siitä, kuinka suuri määrä hakijoita kyetään luotettavasti arvioimaan valintakoevalintojen 2. vaiheessa. Kokonaisuudessaan psykologia ei kuitenkaan kaikkien hakukohteiden joukossa ole ainutlaatuinen. Esimerkiksi kaupallisilla aloilla todistuksella valittavien väylän suuruus vaihtelee hakukohteesta riippuen 70 – 90 % välillä. Tyypillisesti todistusvalinnan osuus on lähes kaikissa hakukohteissa nostettu 70 % tai sen yli. 

Psykologian ainereaalivalintaa koskevat kysymykset

Riittääkö psykologian ainereaalin erottelukyky?

Vuoden 2019 hakijatilastojen perusteella erottelukyky riittää. Ainereaalivalintaan on laadittu tasapistesäännöt, joiden perusteella mahdolliset tasapistetilanteet ratkeavat.

Miksi psykologian ainereaalivalinta - eikö se ole sama kuin todistusvalinta?

Ainereaalivalinnassa otetaan huomioon ainoastaan psykologian ainereaalin arvosana. Myös ainereaalivalintaan laaditut tasapistesäännöt poikkeavat yleisestä todistusvalinnasta. Esimerkiksi pitkän ja lyhyen matematiikan painotusero on poistettu, koska psykologian hakijat tyypillisesti ovat kirjoittaneet lyhyen matematiikan. Ainereaalin tulosta on perusteltua käyttää yhtenä valinnan muotona, kun käytettävissä on opiskeltavan aineen ylioppilaskoe. Näin on menetelty jo aiemmin mm. kemian opiskelijavalinnassa ja nyt esimerkiksi biologia ja maantiede käyttävät myös ainereaalivalintaa.

Hakijoita koskevat kysymykset

Miten valintaa on voitu muuttaa näin, kun osa hakijoista on valmistautunut pitkään valintakokeisiin ja maksanut valmennuskursseista?

Vuoden 2020 valintakoemateriaali oli tarkoitus julkaista vasta 22.4.2020, ja ilmoitus fyysisten kokeiden peruuttamisesta tuli 9.4.2020. Hakijoilla ei ennen 22.4.2020 ole voinut olla tietoa aineistosta, joka vaihtuu joka vuosi eikä myöskään kokeen sisällöstä ollut annettu ennakkotietoja.

Entä alanvaihtajat ja ne, jotka eivät ole tajunneet kirjoittaa psykologiaa?

Valitettavasti poikkeustilanteessa joudutaan tekemään ratkaisuja, jotka hakijoista voivat tuntua epäoikeudenmukaisilta. Valintaperusteita muutettaessa on erityisesti kiinnitetty huomiota siihen, että kaikilla hakukelpoisilla hakijoilla on mahdollisuus osallistua valintaan.

Psykologian alalla on avattu kaikissa todistukseen perustuvissa valintatavoissa kiintiöityjä aloituspaikkoja myös muille kuin ensikertalaisille hakijoille. Lisäksi on syytä huomioida se, että hakukohteiden joukossa on alanvaihtajille myös Helsingin yliopiston maisterivalinta, jonka kaikki hakijat lähetetään etäkokeeseen. Kuitenkin kaiken arvion mukaan tällä valintamenettelyllä valittava joukko vastaisi varsin lähelle vuoden 2019 tilannetta. Lisäksi valintakoeväylä on edelleen olemassa, eli kaikilla hakijoilla on mahdollisuus tulla valituksi. Psykologian alan sisäänottomäärät ovat varsin pienet verrattuna muihin hakupainealoihin. Normaalioloissakin sisäänpääsyprosentti vaihtelee yliopistosta riippuen 2.8 – 5.6 % välillä kaikkiin hakijoihin verrattuna. Hakijatilastojen mukaan eri yliopistoihin valittavien ei-ylioppilaiden määrä on suhteellisen pieni ja on vaihdellut vuosien 2015-2019 aikana 0 - 4 hakijan välillä kaupungista riippuen.

Perusteluja koskevat kysymykset

Miten valintoihin liittyvä juridinen puoli on varmistettu? Onko tällainen menettely laillista?

Valintaperusteita oli pakko muuttaa, koska alkuperäinen valintamenettely olisi pandemian takia vaarantanut hakijoiden terveyden ja turvallisuuden. Muutokset psykologian oppiaineessa on suunniteltu siten, että valinnan tulos poikkeaisi mahdollisimman vähän alkuperäisillä valintaperusteilla tehdystä valinnasta, ja että valinnat voidaan toteuttaa mahdollisimman luotettavasti poikkeustilanteessa. Valmistelussa on ollut mukana opintoasioihin erikoistuneita juristeja. Hakijan oikeusturva sekä päätösten ja menettelyjen laillisuus on huomioitu tarkasti koko valmistelun ajan.