Psykologian yhteisvalinta

Psykologian yhteisvalinta
Tervetuloa psykologian alan valtakunnallisen yhteisvalinnan sivuille
Tervetuloa psykologian alan valtakunnallisen yhteisvalinnan sivuille

Mikä on psykologian yhteisvalinta?

Psykologian yhteisvalinnassa vuonna 2020 ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot. Opiskelijaksi hyväksytty hakija on oikeutettu suorittamaan sekä psykologian kandidaatin että maisterin tutkinnot. 

Psykologian yhteisvalinnan hakukohteet :
 

 • Helsingin yliopisto: Psykologian kandiohjelma,
  psykologian kandidaatti ja psykologian maisteri/ filosofian maisteri (3 v + 2,5/2 v)
 • Itä-Suomen yliopisto: Psykologia,
  psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)
 • Jyväskylän yliopisto: Psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelma,
  psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)
 • Tampereen yliopisto: Psykologian koulutus,
  psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)
 • Turun yliopisto: Psykologia,
  psykologian kandidaatti ja psykologian maisteri (3 v + 2,5 v)

 

Yhteisvalinnalla tarkoitetaan sitä, että kaikkiin yllä mainittuihin hakukohteisiin sovelletaan yhtenäisiä valintaperusteita. Voit hakea samanaikaisesti yhteen tai useampaan psykologian yhteisvalinnan hakukohteeseen. Hakukohteiden hakutoivejärjestys tulee määritellä Opintopolun hakulomakkeella.

Helsingin yliopiston psykologian maisteriohjelma on lisäksi valintakoeyhteistyössä yllä mainittujen hakukohteiden kanssa.

30.4.2020 Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen psykologian yhteisvalinnan hakukohteiden valintaperusteisiin on jouduttu tekemään muutoksia, kun perinteisiä valintakokeita ei voida tänä keväänä järjestää.

Keskeisimmät muutokset koottuna

Uudessa tilanteessa keväällä 2020 valitaan uusia opiskelijoita kolmella eri valintatavalla. Sinut huomioidaan automaattisesti kaikissa niissä valintatavoissa, joihin koulutustaustasi soveltuu. Ensikertalaiskiintiön koko pysyy kokonaisuudessaan samana eli on 70 prosenttia kaikista aloituspaikoista.

1. Todistusvalinta

Todistusvalinnan osuutta aloituspaikoista on nostettu 70 prosenttiin aiemmin ilmoitetusta 60 prosentista. Tämän lisäksi todistusvalinnassa huomioidaan myös muut kuin ensikertalaiset hakijat.

2. Psykologian ainereaalivalinta

Psykologian ainereaalivalinnalla täytetään 23 prosenttia aloituspaikoista. Valinta psykologian ainereaalin perusteella toteutetaan todistusvalinnan jälkeen ja huomioiduksi tulevat kaikki ne ylioppilaat, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon vuonna 2006 tai sen jälkeen sekä kaikki ne ylioppilaat, jotka ovat suorittaneet psykologian ainereaalin tai EB/IB/RP/DIA-tutkinnon psykologian oppiaineen kokeen.

3. AMK-valintakoe & suullinen valintakoe

7 prosenttia aloituspaikoista täytetään kaksivaiheisesti ammattikorkeakoulujen sähköisen etävalintakokeen ja psykologian suullisen etävalintakokeen perusteella. Suulliseen valintakokeeseen kutsutaan AMK-valintakoemenestyksen perusteella ja valinnat tehdään suullisesta valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella.

Luethan tarkasti tiedot päivitetyistä valintaperusteista sivuilta Hakeminen ja Valintakoe.