Tiedekulma 26.5.2021: Miten tekoälyä pitäisi säädellä?

EU aikoo säädellä tekoälyä uusin keinoin.

Tarkoitus on lisätä kansalaisten luottamusta teknologioihin. Komissio on ehdottanut asetusta, joka toisi runsaasti vastuita sovelluksille ja kieltäisi tietynlaiset järjestelmät kokonaan. Onko ehdotuksessa järkeä? Tässä tilaisuudessa juristit ja tietojenkäsittelytieteen asiantuntijat pohtivat yhdessä, miten komission ehdotus toimisi käytännössä.