Perus- ja jatko-opinnot

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA osallistuu aktiivisesti kasvatustieteellisen tiedekunnan opetukseen sekä opinnäytteiden ohjaamiseen.

Perus- ja jatko-opinnot ja kurssit

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA toimii kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkimusyhteisönä. Henkilöstömme on aktiivisesti mukana kasvatustieteellisen tiedekunnan järjestämien kandi-, maisteri- ja jatko-opintokurssien opetuksessa.  Opetamme paljon tutkimusmenetelmäkursseja ja osaamisen vahvuuksiamme ovat erityisesti tutkimuksen suunnittelu, aineistonkeruu ja käsittely, analysointi ja erilaisten aineistojen yhdistäminen. 

Lisätietoja opetustarjonnastamme WebOodissa, jossa kurssimme ovat osa kasvatustieteellisen tiedekunnan opetustarjontaa.

Gradujen ja väitöskirjojen ohjaaminen

Ohjaamme vuosittain merkittävän määrän opinnäytetöitä ja mahdollistamme laajojen aineistojemme hyödyntämisen myös opinnäytteissä.

Opiskelet sitten millä tahansa tiedekuntamme maisterivaiheen opintosuunnista, olet tervetullut hakeutumaan graduntekijäksi Koulutuksen arviointikeskus HEAan. Gradu on mahdollista tehdä meille artikkeli- tai perinteisenä monografiagraduna. Graduja ohjaamalla kasvatamme tulevaisuuden koulutuksen arvioijia ja tuemme vahvasti opiskelijoiden metodologista osaamista. Gradujen tekijöille aukeaa vuosittain myös muutamia tutkimusavustajien paikkoja tutkimusyhteisöstämme kesäksi tai pidemmäksikin aikaa.

Jos olet kiinnostunut tekemään gradusi juuri Koulutuksen arviointikeskus HEAn tutkimusryhmässä, ota yhteydettä Risto Hotulaiseen, Mari-Pauliina Vainikaiseen, Sirkku Kupiaiseen, Raisa Ahtiaiseen tai Irene Rämään (tutkimusteemasi mukaan) ja tule mukaan kasvatustieteellisen tiedekunnan järjestämiin graduryhmiimme.

Väitöskirjoja ohjaamme SEDUCE- ja PSYKO -tohtorikoulutusohjelmissa. Väitöskirjan tekijät ovat osa tutkimusyhteisöämme ja väitöskirjan kirjoittaminen tarjoaa mahdollisuuden oppia niin kasvatustieteellistä tutkimusta, kuin koulutuksen arviointia omalta mielenkiinnon alalta. Tutustu tutkimus- ja arviointihankkeisiimme, pohdi mikä on juuri sinun teemasi ja ota yhteyttä Risto Hotulaiseen, Mari-Pauliina Vainikaiseen tai Kari Kantasalmeen.

Väitöskirjan tekijoitä on töissä tutkimusyhteisössämme useita ja moni tekee väitöskirjaansa tohtorikoulutusohjelmiin palkattuna tohtorikoulutettavana. Väitöskirjan voi tehdä artikkeliväitöskirjana tai monografina, mutta suosittelemme artikkeliväitöskirjaa, sillä tällöin pääsee kirjoittamaan artikkeleita yhdessä muiden kanssa ja oppimaan siten tutkimuksesta ja tutkimusyhteisöstä enemmän.

Meille on tärkeää, että opinnäytteiden tekijät kokevat olevansa osa yhteisöämme, tule siis mukaan tutkimusseminaareihimme ja tutustu meihin ja toimintaamme. Opitaan, kehitetään ja rakennetaan tulevaisuuden koulutuksen arvioinnin menetelmiä yhdessä.