Konferenssiesityksiä

Helsingin yliopiston koulutuksen arviointikeskuksessa tehtävää tutkimusta on esitelty lukuisissa tieteellisissä konferensseissa. Tälle sivustolle on listattu suuri osa konferenssiesityksiä ja uusimmat löytyvät TUHAT-tietokannastamme. Jos joku niistä herättää mielenkiintosi, niin olethan yhteydessä suoraan esittäjiin. Yhteystiedot löytyvät täältä.

Uusimpia päivitetään...

2018

University students' academic emotion profiles: An experience sampling approach. Ketonen, E.E. 2018.

Developing ICT-based Mathematics Course Exams tosupport the Digital Reform of The Matriculation Examinationsin Finland. Marja Tamm 2018.

2017

Opettajat digiloikan airueina - lukion ja perusopetuksen opettajien näkemyksiä osaamistarpeistaan ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksistaan. Työryhmä: Raisa Ahtiainen, Sirkku Kupiainen & Laura Kortesoja. Kasvatustieteen päivät 2017, Rovaniemi.

Erityiset opetusjärjestelyt: perusopetuslain käytännön tulkinnat kouluissa. Rämä, I. Kasvatustieteen päivät 2017, Rovaniemi.

MOOC: Developing and Digitalizing Assessment Culture – Assessment and Self-assessment Supporting Goal Oriented Learning. Marja Tamm & Erika Perttuli-Borobio, 2017-2018.

Developing and Digitalizing Assessment Culture – Assessment and Self-assessment Supporting Goal Oriented Learning. Marja Tamm, Risto Hotulainen, Lauri Hellsten ja Pekka Peura, 2017-2018.

Naming "special" in the Finnish basic education. Kirjoittajat: Ahtiainen, R., Lintuvuori, M., Hienonen,N., Jahnukainen,M., Hautamäki,J. ECER 2017. Copenhagen, Tanska.

Mitä kautta muutos marssii kouluun? Ja kannattaako sitä tutkia?, Ahtiainen, R. Oppimisen Fiesta 2017. Helsinki.

2016

Järjestötoimija koulussa: monikulttuurisuutta ja yksilöllistä erilaisuutta käsittelevä työpajatoiminta. Ahtiainen, R., Hienonen, N., Lintuvuori, M. & Hotulainen, R., Kasvatustieteen päivät 2016, Turku.

Opetushenkilöstön täydennyskoulutus – Kysely osallistumisesta, tarpeista sekä osallistumista estävistä ja edistävistä tekijöistä. Lintuvuori, M., Hienonen, N., Ahtiainen, R., Vainikainen, M-P. & Hautamäki, J., Kasvatustieteen päivät 2016, Turku.

Tilastotiedot osana tukijärjestelmien kuvausta ja vertailua. Lintuvuori M., Kasvatustieteen päivät 2016, Turku.

Luokkien väliset erot, ja luokkakokoonpanon vaikutus oppimiseen yläluokilla, Kupiainen, S. Kasvatustieteen päivät 2016, Turku.

Tutkimus vuorovaikutuksesta koululuokassa, jossa oppilailla on autismi-diagnoosi. Rämä, I., Kasvatustieteen päivät 2016, Turku.

NGO Activity in Finnish Schools: Workshops on Interculturalism and Broad-Mindedness. Lower Secondary School Students' Perceptions of Diversity. Hienonen, N., Ahtiainen, R., Lintuvuori, M. & Hotulainen, R. ECER 2016, Dublin, Irlanti.

The Role of Class and Class Composition in the Development of Lower Secondary School Students’ Cognitive Competence and Learning Motivation. Sirkku Kupiainen, Dublin 2016.

Selvitys Walter ry:n KYTKE-projektista. Avarakatseisuus ja yksilöllinen erilaisuus yläkoulun nuorten kokemana. Ahtiainen, R., Hienonen, N., Lintuvuori, M. & Hotulainen, R. Walter ry:n Kytke-projektin kutsuseminaari, 2016, Helsinki.

Girls, boys, and STEM revisited: The role of grades in guiding students' education choices in Finnish secondary education, EARLI Sig 18 & 23, 2016, Oslo, Norja.

The usefulness of the ICF framework in goal setting for pupils with autism spectrum disorder. Rämä, I., XI AutismEurope International Congress 2016. Edinburgh, Britannia.

2015

Ylioppilasarvosanojen vertailukelpoisuusongelma ja SYK-menetelmän edellytykset sen ratkaisemiseen. Jukka Marjanen, Kasvatustieteen päivät 2015, Vaasa.

Luokkien ja koulujen väliset erot oppilaiden osaamisen ja oppimisasenteitten kehityksessä pääkaupunkiseudulla yläluokkien aikana, Sirkku Kupiainen, Kasvatustieteen päivät 2015, Vaasa.

Arviointi oppimisen edellytyksenä ja tukena, Risto Hotulainen, Jyväskylä 2015.

Grade comparability in the matriculation examination, Jukka Marjanen, Forum Criteriorum 2015, Helsinki.

Grading in upper secondary schools and the matriculation examination, Sirkku Kupiainen, Forum Criteriorum 2015, Helsinki.

Thinking skills intervention for the low-performing Finnish kindergartners, Risto Hotulainen, EARLI 2015, Limassol, Kypros.

Policy and Practice of Inclusion: School Cases from Italy and Finland, Dell'Anna, S. & Ahtiainen, R., ECER 2015, Budapest, Unkari.

Teachers' In-Service Training in Finland. Questions of Participation: Barriers, and Supporting or Enhancing Factors., Ahtiainen, R., Hienonen, N., Lintuvuori, M., Hautamäki, J. & Vainikainen, M-P., ECER 2015, Budapest, Unkari.

Motivation and open learning environments, Helena Thuneberg, ESERA 2015, Helsinki.

Normative grading as a cause of grade incomparability and statistical methods as a possible solution, Jukka Marjanen, EARLI 2015, Limassol, Kypros.

Class Size as a Means of Three-tiered Support in Finnish Primary Schools, Ninja Hienonen & M-P Vainikainen, EARLI 2015, Limassol, Kypros.

2013 - 2014

Osaava-ohjelman selvitys: Tuloksia täydennyskoulutuksiin osallistuneiden kyselystä. Lintuvuori, M. & Hienonen, N., Osaava Forum 2014, Rovaniemi.

Schools are for everybody: The Finnish Education. Jarkko Hautamäki, International Seminar on Values 2013, Moscow, Venäjä.

2012

Perusopetuksen luokka- ja ryhmäkoko. Hienonen, N. & Kupiainen, S. Kasvatustieteen päivät 2012, Helsinki.

In the Roots of Finnish Education Policy: Follow-Up Study on Legislative Changes. Ahtiainen R., Lintuvuori M., Hilasvuori T. & Hautamäki J. ECER 2012. Cádiz, Espanja.

Consultation as a Solution to Increasing Need of Student Welfare Services? A systematic Review of Literature and reflection on Practices. Vainikainen, M.-P., Hienonen, N. & Hilasvuori, T. ECER 2012. Cádiz, Espanja.

Education Reform in Finland: Network as a governance technique to strengthen national
education policy at the local level. Ahtiainen R., Hilasvuori T., Hautamäki J., Lintuvuori M., Thuneberg H. & Vainikainen, M-P. ICSEI 2012. Malmö, Ruotsi.

Viralliset tilastot empiirisenä aineistona – tulkintoja erityisopetusmäärien kasvun
taustalle. Lintuvuori M. Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri -seminaari 2012, Helsinki.

2011

Suomalainen koulureformi: verkosto hallinnantekniikkana ja valtakunnallisen
koulutuspolitiikan paikallistason vahvistusinstrumenttina. Hilasvuori, T., Ahtiainen, R.,
Hautamäki, J., Thuneberg, H. & Vainikainen, M-P. Kasvatustieteen päivät 2011, Joensuu.

Ylioppilastutkinnon eriytyvät koevalinnat ja kokelaat. Onko ylioppilastutkinnosta yliopiston pääsykokeeksi? Kupiainen S., Marjanen J., Scheinin P. & Hautamäki J. Kasvatustieteen päivät 2011, Joensuu.

Yhdeksäsluokkalaisten osaaminen ja oppimista ohjaavat asenteet vuosina 2004 ja 2010. Miten selittää (tai selättää) osaamisen tason lasku ja uskomuksissa ilmenevä kielteinen kehitys? Kupiainen S., Marjanen J., Vainikainen M.-P. & Hautamäki J. Kasvatustieteen päivät 2011, Joensuu.

Erityisopetus muutoksen kynnyksellä – Tilastollinen ja koulutuspoliittinen tarkastelu
erityisopetuksen määrällisestä kehityksestä. Lintuvuori M. Kasvatustieteen päivät 2011,
Joensuu.

Oppimaan oppiminen ja koulumenestys. Kolmas-, kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset oppijoina keväällä 2010 toteutetun arvioinnin valossa. Marjanen J., Kupiainen S., Vainikainen M.-P. & Hautamäki J. Kasvatustieteen päivät 2011, Joensuu.

Koulupsykologin konsultaatio ja epäsuora työote koulun muun henkilöstön tukena: Systemaattinen katsaus kansainväliseen kirjallisuuteen ja näkökulmia suomalaisiin käytäntöihin. Vainikainen, M.-P. & Hienonen, N. Kasvatustieteen päivät 2011, Joensuu.

Educational reform at the national and local level in Finland:Network as a tool to
strengthen regional education policy. Ahtiainen R., Hilasvuori T., Hautamäki J. &
Thuneberg H. ECER 2011. Berliini, Saksa.

Educational Reform in Finland: Implementation of the Three-level Support Model for
Comprehensive Schools. Ahtiainen R. ECER 2011. Berliini, Saksa.

Freedom of Exam Choice vs. Commensurability of Exam Results: A Challenge for Upper Secondary Matriculation Examinations. Kupiainen S., Marjanen J., Scheinin P. & Hautamäki J. ECER 2011. Berliini, Saksa.

Relations between Finnish students’ cognitive abilities, learning-related attitudes and GPA at grades 3, 6 and 9. Kupiainen S., Marjanen J., Vainikainen M.-P. & Hautamäki J. EARLI 2011. Exeter, Englanti.

Conceptual Change in Adopting a Nationwide Special Education Strategy in Finland.
Thuneberg H., Hautamäki J., Hilasvuori T., Vainikainen M-P. & Ahtiainen R. EARLI
2011. Exeter, Englanti.

Students’ freedom of choice vs. commensurability of results. The case of the Finnish matriculation exam. Kupiainen S. ICSEI 24th International Conference for School Effectiveness and Improvement. January 4–7, 2011. Limassol, Kypros.

2009 - 2010

Michael Fullanin teoriaan perustuva muutosteoreettisten tekijöiden sisällönanalyyttinen
tarkastelu Kelpo-kehittämistoiminnan kunnallisten koordinaattoreiden puheessa. Ahtiainen R. Kasvatustieteen päivät 2010, Rovaniemi.

Fifteen years of learning to learn assessment in Finland. Kupiainen, S. 2nd Szeged Workshop on Educational Evaluation 2010. Szeged, Unkari.

The Finnish miracle in PISA: Contingency or a consequence of reforms in basic and teacher education. Kupiainen, S. UNICEF Study Tour on Education Reforms in CEE/CIS. July 14–16, 2010. Tallinn, Estonia.

Drawing policy-conclusions from PISA: Does PISA speak for the comprehensive school, and if it does, what does it tell. Kupiainen S. PISA Research Conference 2009. Kiel, Saksa.

PISA, GPA and formal operational thinking in light of students’ learning to learn competence. Kupiainen S. & Hautamäki J. EARLI 2009, Amsterdam.

Looking For a European Indicator for Learning to Learn – Learnings from an Eight Country Pilot Project. Kupiainen S., Hautamäki J., Svecnik E. & Bakracevik K. ECER 2009. Wien, Itävalta.

The Finnish Education System, National Assessment & PISA. Kupiainen S. CCSSO National Conference on Student Assessment. June 22, 2009. Los Angeles, CA.

Explaining Finnish students’ success in PISA. Kupiainen S. 8th International Week of Education. November 18–20, 2009. Guadalajara, Mexico.

The Finnish Education System and Teacher Education in Light of PISA. Kupiainen S. 8th International Week of Education. November 18–20, 2009. Guadalajara, Mexico.

Does success in PISA indicate a successful education system? Kupiainen S. 8th International Week of Education. November 18–20, 2009. Guadalajara, Mexico.

Trauman alkuvaiheen psykologinen hoito Suomessa: hyvän käytännön tarkastelua vaikuttavuustutkimusten näkökulmasta. Vainikainen M.-P. Psykologimessut 2009, Helsinki.

Opettajien näkemykset oppilaidensa työskentely- ja sosiaalisista taidoista ja näiden arvioiden yhteys lasten ei-kielellisiin päättely- ja ajattelutaitoihin. Vainikainen M.-P. Kasvatustieteen päivät 2009, Tampere.

Opettajan uskomukset opetustyön lähtökohtana – näkökulmia pedagogiseen ajatteluun. Vanhanen M. Kasvatustieteen päivät 2009, Tampere.

Oppimaan oppiminen EU:ssa ja asennekyselyiden ongelma vertailevassa arviointitutkimuksessa. Kupiainen S. Kasvatustieteen päivät 2009, Tampere.

Looking for a European Indicator for Learning to Learn – Learnings from an Eight Country Pilot Project. Kupiainen S., Hautamäki J., Svecnik E. & Bakracevic K. ECER 2009, Vienna.

PISA, GPA and learning to learn competence in light of students’ formal operational thinking. Kupiainen S., Hautamäki J. & Rantanen P. EARLI 2009, Amsterdam.

2007 - 2008

Oppimaan oppiminen – näkökulmia koulupsykologin työn kehittämiseen opetuksen tuen uudistuessa. Vainikainen M.-P. Koulupsykologien neuvottelupäivät 2008, Helsinki.

Laudatureja, lubenttereja ja ajattelun taitoa. Ylioppilaskirjoitusten eriytyneet ainevalinnat ja puoltoäänet. Kupiainen S. Kasvatustieteen päivät 2008, Turku.

Factors pertaining to the choice of academic vs. vocational upper secondary education – A longitudinal study of the development of the learning to learn skills of Finnish students from sixth grade to upper secondary education. Kupiainen S., Hautamäki J. & Niemivirta M. EARLI 2007, Budapest.

Toisen asteen valinta. Erot ammatilliseen koulutukseen ja lukioon hakeutuvien oppilaiden osaamisessa ja uskomuksissa peruskoulussa ja toisella asteella. Kupiainen S. Kasvatustieteen päivät 2007, Vaasa.

.Young Finns’ educational and life choices between the end of primary school and early adulthood – a follow-up study. Kupiainen S., Laine M., Hautamäki J. & Mehtäläinen J. NERA 2007, Turku.

2004 - 2005

Uhkaako luokkien muodostaminen yläkoulussa koulutuksellista tasa-arvoa. Kupiainen S. Kasvatustieteen päivät 2005, Joensuu.

Minkälaiset tavoitteet ovat yläkoulun opettajille tärkeitä ja miten he kokevat niiden toteutuvan omassa opetuksessaan ja omassa koulussaan. Kupiainen S. Kasvatustieteen päivät 2005, Joensuu.

Toisen asteen valintaa koskevat suunnitelmat peruskoulun kuudennella ja yhdeksännellä luokalla. Kupiainen S. & Hautamäki J. Kasvatustieteen päivät 2004, Tampere.

Koulutuksellisen tasa-arvon toteutuminen peruskoulussa – miten arvioida koulujen onnistumista koulutuksellisen tasa-arvon edistäjänä. Kupiainen S. & Hautamäki J. Kasvatustieteen päivät 2004, Tampere.