PISA

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus on toteuttanut PISA arviointeja vuosina 2006, 2015 ja 2018. Vastasimme PISA 2006:n toteuttamisesta itse ja 2015 ja 2018 vuosina olemme toteuttaneet PISA:n tiiviissä yhteistyössä yhdessä Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen kanssa.

Olemme siten vahvasti mukana toteuttamassa OECD:n kansainvälistä PISA-tutkimusta Suomen osalta ja kehittämässä PISA:n tulosten hyödynnettävyyttä suomalaisen koulutuksen kehittämisessä. Osallistumme sekä aineistonkeruun prosesseihin, tulosten analysointiin että raportointiin. PISA 2015 -tutkimuksen ensitulokset julkaistiin joulukuussa 2016 ja PISA 2018 -tutkimus on käynnissä.

 

PISA 2015-TUTKIMUKSEN YHTEISTOIMINNALLISEN ONGELMANRATKAISUN TULOKSET

PISA 2015-tutkimuksessa arvioitiin jo aiemmin raportoitujen ydinalueiden (lukeminen,matematiikka ja luonnontieteet) lisäksi yhteistoiminnallista ongelmanratkaisua. Koulutuksen arviointikeskus vastasi tämän sisältöalueen tulosten analysoinnista ja raportoinnista.

Suomalaisoppilaat menestyivät arvioinnissa erittäin hyvin. Euroopan maista ainoastaan Viro ja Suomi olivat kymmenen kärkimaan joukossa. Koulujen väliset ja oppilaan taustan mukaiset erot olivat pienempiä kuin arvioinnin ydinalueilla ja koulutuksen tasa-arvo näyttääkin näiden laaja-alaiseen osaamiseen kytkeytyvien taitojen osalta toteutuvan varsin hyvin. Tyttöjen ja poikien välinen ero oli kuitenkin maailman suurin. Osin se selittyi lukutaidon keskeisellä merkityksellä yhteistyötaitoja mittaavissa tehtävissä.

LATAA RAPORTTI

HY_CEA_PISA2015_YHTEISTOIMINNALLISEN_RAPORTTI_KUVA

 

LATAA ESITE

HY_CEA_PISA_esite2015