Usein kysytyt kysymykset

Huomaathan, että moni kohta tällä sivulla koskee normaalia hakutilannetta ja voi olla toisin hakukevään 2020 poikkeustilanteessa. Koronakevään 2020 usein kysytyt kysymykset koskevat toimia keväänä 2020.

Ha­luaisin opiskella varhaiskasvatuksen opettajaksi. Miten maksimoin mahdollisuuteni tähän?

Voit hakea enintään kuuteen hakukohteeseen. Sinun kannattaa siis valita hakukohteiksesi varhaiskasvatuksen opettajan koulutus kuudessa toivomassasi yliopistossa. Voit hakea kaikkiin kätevästi samalla todistusvalinnalla/VAKAVA-kokeella ja soveltuvuuskokeella. Mikäli et pääsisi ykköstoiveeseesi, voit silti edelleen tulla valituksi johonkin alemmista hakukohteistasi.

Voinko valita, osallistunko todistusvalintaan ja/tai VAKAVA-koevalintaan?

Jos olet ylioppilas, olet automaattisesti mukana todistusvalinnassa. Jos osallistut VAKAVA-kokeeseen, olet mukana VAKAVA-koevalinnassa. Jos haluat maksimoida mahdollisuutesi päästä soveltuvuuskokeeseen, kannattaa siis osallistua VAKAVA-kokeeseen.

Olen kirjoittanut, äidinkielestä E:n, pitkästä matematiikasta E:n, pitkästä englannista M:n ja yhteiskuntaopista M:n. Riittävätkö pisteeni soveltuvuuskoekutsuun todistusvalinnassa?

Tämä riippuu siitä, kuinka suosittu hakukohteesi on. Et valitettavasti voi tietää ennen VAKAVA-koetta, tuletko kutsutuksi soveltuvuuskokeeseen todistusvalinnassa, joten VAKAVA-kokeeseen osallistuminen on aina suositeltavaa.

Missä ja milloin osallistun soveltuvuuskokeeseen?

Jos saat kutsun soveltuvuuskokeeseen, koepaikkasi ja tarkka koeaikasi kerrotaan sähköpostikutsussa.

Voit saada kutsun yhteen tai useampaan hakukohteeseesi. Kutsun saaminen tarkoittaa, että olet edelleen pelissä mukana kyseisessä hakukohteessa. Koska hakukohteiden suosio vaihtelee, on mahdollista, että saat kutsun vain osaan hakukohteistasi. Suoritat soveltuvuuskokeen joka tapauksessa vain yhden kerran yhdellä paikkakunnalla. Paikkakunta määräytyy sen mukaan, mikä on ylin hakukohteesi, jossa olet vielä pelissä mukana.

Haen luo­kan­opet­ta­jan kou­lu­tuk­seen Hel­sin­kiin, Jy­väs­ky­lään ja Tur­kuun (täs­sä jär­jes­tyk­ses­sä). Missä osallistun soveltuvuuskokeeseen?

Koepaikkasi määräytyy seuraavasti:

Ensin katsotaan, riittävätkö todistuspisteesi tai VAKAVA-koepisteesi Helsinkiin. Jos riittävät, suoritat kokeen Helsingissä. Jos pisteesi riittävät kutsutuksi tulemiseen myös Jyväskylään ja Turkuun, olet pelissä mukana myös niihin.

Jos pisteesi eivät riitä Helsinkiin, et ole enää pelissä mukana Helsinkiin. Seuraavaksi katsotaan, riittävätkö pisteet Jyväskylään. Jos riittävät, suoritat kokeen Jyväskylässä. Jos pisteesi riittävät kutsutuksi tulemiseen myös Turkuun, olet pelissä mukana myös sinne.

Jos pisteesi eivät riitä Helsinkiin eivätkä Jyväskylään, mutta riittävät Turkuun, suoritat kokeen Turussa ja olet pelissä mukana vain Turkuun.

Olen ulkomailla kokeiden aikana. Voinko tehdä kokeet esim. suurlähetystössä?

Valitettavasti et. Kokeet on suoritettava niille määrätyissä paikoissa.

Mitä teen, kun olen saa­nut so­vel­tu­vuus­koe­kut­sun luo­kan­opet­ta­jan kou­lu­tuk­seen, mutta en pysty osallistumaan kyseisenä päivänä soveltuvuuskokeeseen?

Yliopistot eivät vaihda sinulle tarjottua soveltuvuuskoeaikaa missään tapauksessa.

Voin­ko tul­la hy­väk­sy­tyk­si mo­neen paik­kaan eli esi­mer­kik­si Ou­luun luo­kan­opet­ta­jan kou­lu­tuk­seen ja Joen­suu­hun opin­to-oh­jaa­jan kou­lu­tuk­seen?

Voit tulla hyväksytyksi enintään yhteen opiskelupaikkaan. Tarjottava paikka perustuu hakulomakkeella antamaasi hakutoivejärjestykseen: voit tulla valituksi vain järjestyksessä ylimpään hakukohteeseen, johon valintamenestyksesi riittää. Lisätietoja korkeakoulujen yhteishausta löytyy Opintopolku-palvelusta.

Mikä kaikki muuttuu 2020 haussa koronan vuoksi? Mikä pysyy ennallaan?

Muutokset on listattu täällä (linkki). Muu hakuun liittyvä (mm. soveltuvuuskokeen sisältö) pysyy ennallaan.

Huolettaa, toimiiko tietokoneeni sähköisessä kokeessa. Miten voin varmistua asiasta?

Kokeen tekemiseen kannattaa varata rauhallinen tila, jossa on hyvä internet-yhteys. Tietokoneen on hyvä olla moderni ja päivitetty kaikin puolin. Varainternet-yhteys kannattaa olla. Esimerkiksi moderneista älypuhelimista saa jaettua internetin tietokoneen käyttöön. Harjoittele tätä etukäteen.

Jos saat kutsun soveltuvuuskokeeseen, saat erillisen kutsun harjoituskokeen tekemiseen. Testaa harjoituskokeessa laitteidesi toimivuus. Tee varsinainen koe samassa paikassa ja samalla laitteistolla.

Sain kutsun soveltuvuuskokeeseen. Osallistuin myös VAKAVA-kokeeseen. En ole varma, sainko kutsun todistusvalinnan vai VAKAVA-kokeen perusteella. Pitääkö minun vastata videokontrollikokeeseen?

Soveltuvuuskokeen kutsun yhteydessä kerrotaan todistusvalinnan pisterajat ja VAKAVA-kokeen pisterajat sekä saamasi pisteet. Jos saamasi todistuspisteet ovat yli kyseisen hakukohteen todistuspisterajan, olet tullut kutsutuksi soveltuvuuskokeeseen todistusvalinnan perusteella eikä videokontrollikoettasi täten arvioida. Huomaa kuitenkin, että jos olet hakenut useampaan hakukohteeseen, olet voinut saada johonkin kohteeseen kutsun todistusvalinnan ja johonkin kohteeseen VAKAVA-kokeen perusteella. Tällöin videokontrollikoe arvostellaan niiden hakukohteiden osalta, joiden soveltuvuuskokeeseen olet tullut kutsutuksi VAKAVA-kokeen perusteella.

Varminta on aina, että vastaat parhaasi mukaan videokontrollikokeeseen, jos olet osallistunut VAKAVA-kokeeseen. Näin vältyt väärinymmärrykseltä tämän monimutkaisen logiikan suhteen.

Tiedän, että minut kutsuttiin soveltuvuuskokeeseen todistusvalinnan perusteella. Kysytäänkö minulta videokontrollikysymys joka tapauksessa?

Videokontrollikysymys on osa soveltuvuuskoetta joka tapauksessa ja se esitetään sinullekin. Voit tällöin vastata kysymykseen mitä vain (esim. en osallistunut VAKAVA-kokeeseen), koska kysymystä ei arvioida kohdallasi. Jos osallistuit VAKAVA-kokeeseen, on aina varminta, että vastaat videokontrollikokeeseen siltä varalta, että olet ymmärtänyt kutsuperusteesi väärin.

Haen opettajankoulutuksen kaksivaiheisiin hakukohteisiin ja lisäksi yksivaiheiseen kasvatustieteen hakukohteeseen. Opettajankoulutusten soveltuvuuskoe ja yksivaiheisen kasvatustieteen videokontrollikoe näyttävät olevan samaan aikaan. Joudunko tekemään kaksi koetta samaan aikaan?

Jos saat kutsun soveltuvuuskokeeseen, teet videokontrollikokeen sen yhteydessä, ja suoritus huomioidaan myös yksivaiheisen kasvatustieteen hakukohteessasi. Et siis tee videokontrollikoetta enää erikseen toiseen kertaan.

Haen yksivaiheiseen hakukohteeseen, jossa on videokontrollikoe. Jos saan kutsun videokontrollikokeeseen, tarkoittaako se sitä että pääsen varmasti opiskelemaan, jos läpäisen videokontrollikokeen?

Ei tarkoita. Yksivaiheisissa hakukohteissa kutsutaan videokontrollikokeeseen vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Videokontrollikokeella ehkäistään vilppi sähköisessä VAKAVA-kokeessa, mutta hakijoita kutsutaan aloituspaikkoja enemmän myös siksi, että osa hakijoista on voinut hakea korkeammalla hakuprioriteetilla toiseen hakukohteeseen, jolloin hyväksymisraja hakukohteeseesi putoaa vastaavasti alaspäin. Lisäksi joku voi jättää ottamatta paikan vastaan, jolloin sitä tarjotaan varasijalta seuraavalle hakijalle.