Tilastoja

Kaksivaiheisten valintojen (VAKAVA-koe + soveltuvuuskoe) ensimmäisen vaiheen pisterajat 2020

VAKAVA-kokeen enimmäispistemäärä on 116 pistettä.

Korkein hakijan saavuttama pistemäärä kokeessa oli 101,37 pistettä.

Ensimmäinen luku on ensikertalaisten pisteraja ja jälkimmäinen luku kaikkien.

Luokanopettajan koulutus

Helsingin yliopisto (suomenkielinen)

Todistusvalinta: 70,9 (tasapistekriteerit: äidinkieli 22,0; matematiikka 14,1) / 84,1

Koevalinta: 74,18 / 82,48

Helsingin yliopisto (ruotsinkielinen)

Todistusvalinta: 50,9 / 73,1

Koevalinta: 36,94/ 57,35

Itä-Suomen yliopisto

Todistusvalinta: 58,0 (tasapistekriteerit: äidinkieli 22,0; matematiikka 18,9) / 57,4

Koevalinta: 60,93 / 66,11

Jyväskylän yliopisto

Todistusvalinta: 73 / 72,0 (tasapistekriteerit: äidinkieli 27,5; matematiikka 18,9)

Koevalinta: 69,41 / 78,88

Lapin yliopisto

Todistusvalinta: 55,0 (tasapistekriteerit: äidinkieli 16,5; matematiikka 18,9) / 58,1

Koevalinta: 60,33 / 62,51                          

Oulun yliopisto

Todistusvalinta: 68,1 / 67,3 (tasapistekriteerit: äidinkieli 27,5; matematiikka 18,9)

Koevalinta: 65,84 / 67,03

Tampereen yliopisto

Todistusvalinta: 80,6 / 80,1 (tasapistekriteerit: äidinkieli 27,5; matematiikka 28,3)

Koevalinta: 74,07 / 86,6

Turun yliopisto, Rauma

Todistusvalinta: 65 / 67,3 (tasapistekriteerit: äidinkieli 27,5; matematiikka 14,1)

Koevalinta: 67,17 / 73,87

Turun yliopisto, Turku

Todistusvalinta: 75,6 / 76,3

Koevalinta: 69,84 / 81,81

Åbo Akademi, klasslärare

Todistusvalinta: 49,2 / ei pisterajaa

Koevalinta: 30,41 / 30,41

Åbo Akademi, klasslärare, språkbad

Todistusvalinta: ei pisterajaa / ei pisterajaa

Koevalinta: 30,41 / 30,41

Varhaiskasvatuksen opettajan koulutus

Helsingin yliopisto (suomenkielinen)

Todistusvalinta: 34,9 (tasapistekriteerit: äidinkieli 16,5) / 54,2 (tasapistekriteerit: äidinkieli 16,5; matematiikka 9,4)

Koevalinta: 42,25 / 64,44

Helsingin yliopisto (ruotsinkielinen)

Todistusvalinta: ei pisterajaa / ei pisterajaa

Koevalinta: 30,41 / 30,41

Itä-Suomen yliopisto (kandidaatti ja maisteri)

Todistusvalinta: 25,7 / 29,9

Koevalinta: 30,41 / 38,23

Itä-Suomen yliopisto (kandidaatti)

Todistusvalinta: ei pisterajaa / ei pisterajaa

Koevalinta: 30,41 / 30,41

Jyväskylän yliopisto

Todistusvalinta: 43,6 (tasapistekriteerit: äidinkieli 22,0; matematiikka 9,4) / 46,1 (tasapistekriteerit: äidinkieli 27,5; matematiikka 6,0)

Koevalinta: 44,4 / 54,68

Oulun yliopisto

Todistusvalinta: 42,1 (tasapistekriteerit: äidinkieli 16,5; matematiikka 9,4) / 51,7

Koevalinta: 44,77 / 55,14

Tampereen yliopisto

Todistusvalinta: 48,1 / 58,9 (tasapistekriteerit: äidinkieli 16,5; matematiikka 14,1)

Koevalinta: 55,3 / 60,88

Turun yliopisto, Rauma

Todistusvalinta: 31,6 / 48,4 (tasapistekriteerit: äidinkieli 27,5)

Koevalinta: 37,49 / 54,75

Åbo Akademi, lärare inom småbarnspedagogik

Todistusvalinta: ei pisterajaa / ei pisterajaa

Koevalinta: 30,41 / 30,41

Åbo Akademi, lärare inom småbarnspedagogik, språkbad

Todistusvalinta: ei pisterajaa / ei pisterajaa

Koevalinta: 30,41 / 30,41

Muut kaksivaiheiset hakukohteet

Erityispedagogiikka, Helsingin yliopisto

Todistusvalinta: 75,4 / 86,7

Koevalinta: 77,47 / 91,01

Kotitalousopettaja, Helsingin yliopisto

Todistusvalinta: 49,8 / 70,4

Koevalinta: 57,46 / 76,13

Käsityönopettaja, Helsingin yliopisto

Todistusvalinta: 33,5 / 71,2

Koevalinta: 32,02 / 72,93

Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja, Itä-Suomen yliopisto

Todistusvalinta: 68,7 / 65,8 (tasapistekriteerit: äidinkieli 16,5; matematiikka 24,0)

Koevalinta: 66,49 / 67,68

Erityisopettaja, Itä-Suomen yliopisto

Todistusvalinta: 53,6 / 52,9 (tasapistekriteerit: äidinkieli 16,5; matematiikka 14,1)

Koevalinta: 60,54 / 61,55

Kotitalousopettaja, Itä-Suomen yliopisto                     

Todistusvalinta: 20,7 / 29,9

Koevalinta: 30,41 / 31,08

Käsityönopettaja, Itä-Suomen yliopisto

Todistusvalinta: ei pisterajaa / ei pisterajaa

Koevalinta: 30,41 / 43,74

Opinto-ohjaaja, Itä-Suomen yliopisto

Todistusvalinta: 64,2 (tasapistekriteerit: äidinkieli 22,0) / 75,0 (tasapistekriteerit: äidinkieli 22,0; matematiikka 18,9)

Koevalinta: 66,26 / 70,67

Erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, Jyväskylän yliopisto             

Todistusvalinta: 70,5 (tasapistekriteerit: äidinkieli 22,0; matematiikka 12,0) / 70,5

Koevalinta: 70,28 / 75,53

Erityispedagogiikka, Oulun yliopisto

Todistusvalinta: 72,1 / 74,7

Koevalinta: 69,88 / 78,65

Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma, Turun yliopisto, Rauma                    

Todistusvalinta: 22,4 / 43

Koevalinta: 32,78/ 54,07

Speciallärare, Åbo Akademi

Todistusvalinta: 59,9 / 43,2

Koevalinta: 34,48 / 30,41

VAKAVA-HAKIJAMÄÄRÄT 2015-2019

VAKAVA YHTEENSÄ 2015 2016 2017 2018 2019
Hakemuksia 24466 23172 20440 19601 17440
Hakijoita 10058 9511 8400 8179 7218
Kokeeseen osallistuneita 7243 6975 6147 5919 5425
VAKAVAn koulutuksissa opiskelunsa aloittaneita 1741 1760 1851 2039 2035
Kuinka monta prosenttia hakeneista osallistui kokeeseen? 72 73 73 72 75
Kuinka monta prosenttia kokeisiin osallistuneista aloitti opiskelun jossakin VAKAVAn koulutuksista? 24,0 25,2 30,1 34,5 37,5

KOKEESTA SAATUJA PISTEMÄÄRIÄ 2015-2019

VAKAVA-kokeen pisteet Korkein saatu pistemäärä / Kokeen maksimipistemäärä
2019 135,17 / 154
2018 135,38 / 167
2017 151,96 / 187
2016 158,8 / 183
2015 169,5 / 179