Haku tutkimuspainotteiseen uramalliohjelmaan käynnistymässä maaliskuussa

Haluaisitko syventää tutkimusosaamistasi, mutta samalla työskennellä asiakastyössä? Helsinki Practice Research Centressä pilotoidaan yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan kanssa tutkimuspainotteista uramalliohjelmaa, jossa tämä on mahdollista.

Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan uramalliohjelma on asiakas- ja potilastyön ammattilaisille suunnattu malli, jossa työntekijöillä on mahdollisuus syventää omaa osaamistaan ja päästä kehittämään asiakkaille ja potilaille suunnattuja palveluja. Vuonna 2023 käynnistetään pilotti tutkimuspainotteisesta uramalliohjelmasta, johon etsitään kahta sosiaalityöntekijää maaliskuussa käynnistyvässä haussa. Uramalliohjelma alkaa syyskuussa ja kestää vuoden ajan. Tutkimuspainotteisen uramalliohjelman tarkoituksena on vahvistaa tutkimusperustaista kehittämistä sosiaalityössä ja tarjota sosiaalityöntekijöille mahdollisuus tehdä tutkimusta osana inspiroivaa ja kansainvälistä tutkimusyhteisöä ilman, että se tarkoittaa suuntaa pois asiakastyöstä. 

Ohjelmaan valitut sosiaalityöntekijät jatkavat nykyisissä työtehtävissään, mutta työskentelevät HPRC:n TAITAVA-tutkimushankkeessa tutkijoiden rinnalla 30 % työpanoksella. Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala maksaa työntekijöille 5 % suuruista tehtävälisää ohjelman ajan, ja ohjelmaan osallistuvan työntekijän tilalle voi tarvittaessa palkata osa-aikaisen sijaisen. Työtehtävän laajennus kohdentuisi tutkimushankkeeseen ja siinä määriteltyihin tehtäviin. TAITAVA-tutkimushankkeessa jäsennetään yhteistyössä työntekijöiden, kokemusasiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa lasten ja perheiden sosiaalityössä tarvittavia vuorovaikutustaitoja, kehitetään motivoivaan haastatteluun pohjautuva koulutuspaketti ja arvioidaan tämän koulutuksen toteuttamiskelpoisuutta ja vaikuttavuutta. 

Uramalliohjelmaan voivat hakea kaikki Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla vakituisessa työsuhteessa olevat kelpoisuusehdot täyttävät asiakastyössä työskentelevät sosiaalityöntekijät, joilla on vähintään 12 kuukauden työkokemus sosiaalityöntekijän tehtävistä. Tutkimuspainotteiseen ohjelmaan hakevilta odotetaan lisäksi kiinnostusta vuorovaikutustaitoihin, motivoivaan haastatteluun ja tutkimukseen. Hakijoilla ei tarvitse olla aiempaa tutkimuskokemusta tai jatko-opinto-oikeutta, mutta toivomme kiinnostusta tutkimuksen toteuttamiseen ja/tai kouluttamiseen yhteistyössä tutkimusryhmän kanssa. Kokemus lastensuojelusta tai perhesosiaalityöstä katsotaan eduksi.

Tutkimushankkeeseen hakeville sosiaalityöntekijöille tarjotaan samat edut ja tuki kuin muille uramalliohjelmaan osallistuville työntekijöille. Lisäksi TAITAVA-tutkimustiimi ja Helsinki Practice Research Centre tarjoavat valituille työntekijöille yhteisön, jossa on aito halu oppia toinen toiselta tutkimuksesta ja käytännöstä. 

Hakuaika: 6.-17.3.2023 

Miten: Hakulomake ja -ohjeet Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan intrassa 

Lisätietoja:  

Väitöskirjatutkija Nanne Isokuortti, nanne.isokuortti@helsinki.fi, p. 029 4124579.