Opetus

Eurooppa-tutkimuksen keskus koordinoi englanninkielistä maisteriohjelmaa European Studies, jossa keskitytään Euroopan historialliseen, poliittiseen sekä kulttuurelliseen monimuotoisuuteen.

Maisteriohjelman lisäksi keskus tarjoaa myös erillisen EU-opintokokonaisuuden, joka on avoin kaikille Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Lisätietoa opintokokonaisuudesta lyödät WebOodista.