Lahjoita työ­elä­mä­pro­fes­suu­ri viestintään
Digitalisaatio, sosiaaliset mediat ja tekoäly muuttavat yhteiskuntaa, työelämää ja yliopistoa kiihtyvällä tahdilla. Tähän muutokseen vastaamiseksi tarvitaan yhteistyötä. Työelämäprofessori antaa panoksensa organisaatioiden viestinnän kasvaviin haasteisiin, erityisesti yhteiskunnallisten murrosten viestimisessä.

Yhteistyötä vahvistamaan haemme rahoitusta valtiotieteelliseen tiedekuntaan viestinnän alan työelämäprofessorille, jonka tehtävänä on vahvistaa tutkimuksen, koulutuksen ja työelämän vuoropuhelua. Työelämäprofessori avaa viestinnän ja yhteiskunnan murrokseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia suomalaisessa yhteiskunnassa ja toimii siltana yliopistollisen tutkimuksen, opetuksen ja työelämän välillä.

Työelämäprofessuuri painottuu viestinnän tieteenalalla organisaatioiden viestintään, jossa korostuvat viestinnän johtaminen, tiedeviestintä ja PR-toiminta, organisaatioiden sisäinen ja ulkoinen viestintä, mediasuhteet, viestinnän digitalisoituminen ja visualisoituminen, sosiaalinen media hybridinä viestintäympäristönä sekä ymmärrys kriisitilanteiden viestinnästä.

Tue pro­fes­suu­ria ja tee lah­joi­tus

Tue työelämäprofessuuria lahjoittamalla rahastoon, joka edistää viestinnän tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

Lahjoitustarpeemme on 300 000 €. Sillä taataan professuuri kolmeksi vuodeksi. Lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia. Lahjoituksen voi jaksottaa eri vuosille.

Lahjoituksen voi tehdä myös tilisiirtona Helsingin yliopiston rahastojen tilille Nordeaan IBAN = FI32 157230 000 30072, BIC = NDEAFIHH. Viestikenttään merkitään tieto "Viestinnän työelämäprofessuuri -rahasto" sekä lahjoittajan yhteystiedot.

Lah­joi­tuk­set ve­ro­vä­hen­nys­kel­poi­sia

850–500 000 euron lahjoitukset yliopistoille ja korkeakouluille ovat verovähennyskelpoisia myös yksityishenkilöiden ja kuolinpesien tuloverotuksessa 1.1.2016 alkaen. Yrityksille ja yhteisöille vähennysoikeus on 850–250 000 euron suuruisista lahjoituksista. Lue lisää verovähennysoikeudesta.

Yhteyshenkilöt

Työelämäprofessuurihankkeesta vastaa tiimi:

  • professori Anu Kantola, tieteenalavastaava (2022–)
  • yliopistonlehtori Salli Hakala, tieteenalan yhteyshenkilö tässä hankkeessa
  • apulaisprofessori Johanna Sumiala, kv-maisteriohjelman varajohtaja
  • yliopistonlehtori Janne Matikainen, politiikan ja viestinnän kandiohjelman johtaja
  • viestintä- ja markkinointijohtaja Liinu Lehto, Digi- ja väestötietovirasto

Lisätietoja lahjoittamisesta

Sosiaalinen media

Liity keskusteluun aihetunnisteilla:

#ProfessorOfPractice
#Viestintä
#Murros

Lue lisää professuurista