Jatko-opiskelu ja hakeminen

Valtiotieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutus järjestetään tohtoriohjelmissa. Valtiotieteellinen tiedekunta koordinoi kolmea tohtoriohjelmaa:  Taloustieteen tohtoriohjelma (DPE), Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma (PYAM) ja Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma. Hakuohjeet löytyvät tohtoriohjelmien sivuilta.

Jatkokoulutus tähtää ensisijassa tohtorin tutkintoihin, mutta halutessaan jatko-opiskelija voi suorittaa myös lisensiaatin tutkinnon. Valtiotieteellisessä tiedekunnassa suoritettavia jatkotutkintoja ovat valtiotieteiden lisensiaatin tutkinto ja valtiotieteiden tohtorin tutkinto sekä erityistapauksissa filosofian tohtorin tutkinto.