Tiedekunnan tieteenalat ja tutkimus lyhyesti esiteltynä. Tiedekuntaan kuuluu 13 tieteenalaa ja kolme tutkimuskeskusta, instituuttia ja verkostoa. Näissä kaikissa tehdään yhteiskunnallisiin kysymyksiin erikoistunutta tutkimusta.