Valtiotieteellinen tiedekunta toimii vastuutiedekuntana neljässä kotimaisessa kandi- ja maisteriohjelmassa, neljässä englanninkielisessä ja yhdessä ruotsinkielisessä maisteriohjelmassa. Koulutusohjelmien opetus perustuu pääosin tiedekunnan tieteenalojen tutkimukseen. Koulutusohjelmista ja hakemisesta löytyy lisätietoa Opintopolusta, yliopiston sivuilta ja koulutusohjelmahausta.

Koulutusohjelmahaun kuvauksesta löydät kaikki hakemiseen tarvittavan tiedon ja koulutusohjelmien omilla sivuilla voit tutustua tarkemmin toimintaan. Kaikilla ohjelmilla ei ole omia sivuja.

Tiedekunta tarjoaa koulutusta tohtorintutkintoon kolmessa eri tohtoriohjelmassa, jotka löytyvät humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun (HYMY) alta. Tohtorikoulutuksesta ja Humanistis-yhteiskuntatieteellisistä tutkijakouluista löydät lisää tietoa yliopiston ja tiedekunnan sivuilta.

Kandiohjelmat
 

Maisteriohjelmat
 

Englanninkieliset maisteriohjelmat

Ruotsinkielinen maisteriohjelma

Tohtoriohjelmat