Valtiotieteellinen tiedekunta toimii vastuutiedekuntana neljässä kotimaisessa kandi- ja maisteriohjelmassa, neljässä englanninkielisessä ja yhdessä ruotsinkielisessä maisteriohjelmassa. Koulutusohjelmien opetus perustuu pääosin tiedekunnan tieteenalojen tutkimukseen. Koulutusohjelmista ja hakemisesta löytyy lisätietoa Opintopolusta, yliopiston sivuilta ja koulutusohjelmahausta.

Koulutusohjelmahaun  kuvauksesta löydät kaikki hakemiseen tarvittavan tiedon ja koulutusohjelmien omilla sivuilla voit tutustua tarkemmin toimintaan. Kaikilla ohjelmilla ei ole omia sivuja.

Kandiohjelmat

Maisteriohjelmat

Englanninkieliset maisteriohjelmat

Ruotsinkielinen maisteriohjelma