Opintojen suorittaminen edellyttää opinto-oikeutta kyseisiin opintoihin. Suurimmalla osalla opiskelijoista on valinnan kautta saatu tutkinnonsuoritusoikeus kandidaatin tutkintoon ja/tai maisterin tutkintoon. Tutkinnot on suunniteltu siten, että ne on mahdollista suorittaa viidessä vuodessa, mikä on myös lain määrittelemä tavoiteaika tutkinnoille.

Opintojen aikana täytyy opintosuunnitelmaa toisinaan päivittää tai tutkintoa varten varattu aika voi joskus lähestyä loppuaan. On myös mahdollista, että olet unohtanut lukuvuosi-ilmoittautumisen.  Tälle sivulle on koottu tietoja sellaisille opiskelijoille, jotka ovat Etappi-seurannassa, tarvitsevat lisäaikaa tutkinnon suorittamiseen tai haluavat hakea opinto-oikeuden palauttamista. Sivulla kerrotaan myös opinto-oikeudesta luopumisen mahdollisuudesta.