Väestön terveyden tohtoriohjelma (4 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Tohtorin tutkinto
Aloituskausi
2019 Kevät
Opintojen laajuus ja kesto
--- opintopistettä, 4 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika

Bottom content

Koulutus

Tohtorikoulutuksen yleisenä tavoitteena on, että sen suorittanut on:

 1. perehtynyt syvällisesti omaan tieteenalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen,
 2. saavuttanut erittäin syvällisen ymmärryksen tieteenalan luonteesta, keskeisistä teorioista, käsitteistä, tutkimusmenetelmistä, teorian ja käytännön välisestä suhteesta, tietojen sovellettavuudesta käytännössä sekä taidon tuottaa uutta tieteellistä tietoa,
 3. saavuttanut riittävät viestintä-, argumentaatio- ja ongelmanratkaisutaidot sekä muut valmiudet toimia vaativissa, monialaisissa tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä kotimaassa ja kansainvälisissä ympäristöissä.

Väestön terveyden tohtoriohjelman pääasiallinen opetus- ja toimintakieli on englanti. Joitakin kursseja järjestetään myös suomeksi.

Väestön terveyden tohtoriohjelmassa (DocPop) tutkitaan kansanterveyden ja hyvinvoinnin syitä ja seurauksia. Ohjelma on monitieteinen ja edustaa laajasti erilaisia lääketieteen ja metodologian aloja mukaan lukien kansanterveys, epidemiologia, biostatistiikka, populaatiogenetiikka ja geneettinen epidemiologia, työterveys, yleislääketiede ja perusterveydenhuolto, terveyspalveluiden tutkimus, oikeuslääketiede, ravitsemustiede, päihdetutkimus, geriatrinen tutkimus, sosiologia, sosiaalipsykologia ja sosiaalifarmasia. Tutkimuksen tavoitteena on terveyden edistäminen ja tautien ehkäisy väestötasolla. Ohjelma tarjoaa korkeatasoista tohtorikoulutusta ja tuottaa kilpailukykyisiä tutkijoita ja asiantuntijoita työelämän tarpeisiin vastaten.

DocPop on osa Terveyden tutkimuksen tutkijakoulua. Ohjelma perustettiin vuonna 2014 ja tohtorikoulutettavia on tällä hetkellä noin 180, niin Suomesta kuin ulkomailta. Tohtorikoulutettavat tulevat kolmesta eri tiedekunnasta: lääketieteellinen-, maatalous- metsätieteellinen sekä farmasian tiedekunta. Ohjelma toimii kahdella eri kampuksella; Meilahdessa ja Viikissä. Vastuutiedekunta on lääketieteellinen tiedekunta.

Väestön terveyden tohtoriohjelma tarjoaa niin peruskursseja kuin vaativampaakin koulutusta liittyen kansanterveyteen ja muihin tohtoriohjelman edustamiin tieteenaloihin. Tämän lisäksi Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu tarjoaa laajan kattauksen erilaisia valmiustaitokursseja. Opetus on monimuotoista sisältäen mm. laboratorio- ja tietokonekursseja, seminaareja sekä työpajoja. Opetuskieli on pääsääntöisesti englanti, mutta myös muutamia suomenkielisiä kursseja järjestetään. Kurssivalikoima löytyy tohtoriohjelman verkkosivuilta.

Väestön terveyden tohtoriohjelman tutkintorakenne:

 • Väitöskirjatutkimus ohjaajan tutkimusryhmässä
 • Tieteenalakohtainen koulutus (30 op)
  • Metodologia- ja substanssikoulutus
  • Kansallinen ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö
  • Tutkimusetiikka
 • Yleiset valmiustaidot (10 op)

Tohtorikoulutuksen alkuvaiheessa jokainen Väestön terveyden tohtoriohjelman tohtorikoulutettava laatii tohtoriohjelman tutkintorakennetta vastaavan henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Väitöskirjamääräykset

Väitöskirja on uusista tutkimustuloksista koostuva tieteellisesti merkittävä kokonaisuus. Se voi olla joko monografiaväitöskirja tai artikkeliväitöskirja, joka koostuu yhteenveto-osasta ja osajulkaisuista.

Rehtorin päätöksen mukaisesti (RP 79/2012) väitöskirjan on täytettävä yhdenvertaiset tieteelliset kriteerit. Se sisältää
a) uutta tieteellistä tietoa ja osoittaa
b) väittelijän kriittistä ajattelua
c) oman tieteenalan syvällistä tuntemusta
d) metodien hallintaa sekä soveltamiskykyä.

Väitöskirja
e) on tieteellisesti vakuuttava
f) se sisältää perusteltuja tuloksia
g) se on tieteellisesti rehellinen ja tutkimuseettisten normien mukainen.

Väitöskirja vastaa tyypillisesti neljän vuoden kokopäiväistä työskentelyä.

Väestön terveyden tohtoriohjelma tarjoaa tohtorikoulutettavilleen valmiudet sekä ammattimaiselle tutkijanuralle että muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin. Tohtorit sijoittuvat paitsi tutkijoiksi yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin myös johto- ja asiantuntijatehtäviin valtionhallintoon, terveydenhuoltoon, kansanterveysjärjestöihin sekä elintarvike- ja lääketeollisuuteen.

Väestön terveyden tohtoriohjelmasta valmistuu: filosofian, lääketieteen, hammaslääketieteen, maatalous- ja metsätieteiden, elintarviketieteiden, farmasian ja psykologian tohtoreita.

DocPop tarjoaa tohtorikoulutettavilleen kansainvälisen tutkimus- ja koulutusympäristön sekä runsaasti mahdollisuuksia kansainväliseen verkostoitumiseen. DocPop tukee tohtorikoulutettaviensa osallistumista kansainvälisiin kokouksiin ja kursseille, sekä kansainvälisiä tutkimusvierailuja. Tohtorikoulutettavia kannustetaan osallistumaan myös mm. pohjoismaisen NorDoc-tohtorikoulutusverkoston toimintaan ja tapahtumiin (https://www.nordochealth.net/about). Lisäksi merkittävä osa DocPopin koulutustarjonnasta toteutetaan englanninkielisenä ja kaikki tohtorikoulutettavat julkaisevat tutkimustuloksiaan kansainvälisillä julkaisufoorumeilla.

DocPop on osa Terveyden tutkimuksen tutkijakoulua. Tohtorikoulutettavat tulevat kolmesta eri tiedekunnasta: lääketieteellinen-, maatalous- metsätieteellinen sekä farmasian tiedekunta. Ohjelma toimii kahdella eri kampuksella; Meilahdessa ja Viikissä. Yhteistyö muiden Terveyden tutkimuksen tutkijakoulun tohtoriohjelmien kanssa on tiivistä. Lisäksi DocPop pyrkii yhteistyöhön kansanterveyden tiimoilta sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tohtorikoulutettavia kannustetaan osallistumaan myös mm. pohjoismaisen NorDoc-tohtorikoulutusverkoston toimintaan ja tapahtumiin.

Väestön terveyden tohtoriohjelmassa (DocPop) tutkitaan kansanterveyden ja hyvinvoinnin syitä ja seurauksia. Ohjelma on monitieteinen ja edustaa laajasti erilaisia lääketieteen ja metodologian aloja mukaan lukien kansanterveys, epidemiologia, biostatistiikka, populaatiogenetiikka ja geneettinen epidemiologia, työterveys, yleislääketiede ja perusterveydenhuolto, terveyspalveluiden tutkimus, oikeuslääketiede, ravitsemustiede, päihdetutkimus, geriatrinen tutkimus, sosiologia, sosiaalipsykologia ja sosiaalifarmasia. Tutkimuksen tavoitteena on terveyden edistäminen ja tautien ehkäisy väestötasolla.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Tohtoriohjelmat

Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavat tekevät väitöstutkimustaan huippututkijoiden ohjauksessa osana kansainvälistä tiedeyhteisöä. Helsingin yliopisto kuuluu ainoana suomalaisena yliopistona Euroopan parhaiden tutkimusyliopistojen liittoon LERUun (League of European Research Universities) ja on jäsen eurooppalaisten yliopistojen tohtorikoulutusneuvostossa (EUA Council for Doctoral Education).

Tohtorikoulutus tapahtuu tutkimus- ja tutkijalähtöisesti toimivissa tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelmia on kaikkiaan 32, ja niistä jokainen kuuluu yhteen Helsingin yliopiston neljästä tutkijakoulusta. Tutkijakoulujen tehtävänä on alansa tohtoriohjelmien kokonaisuuden koordinointi ja laadun kehittäminen. Tutkijakoulut myös tarjoavat kaikille tohtorikoulutettaville yhteistä yleisten valmiustaitojen koulutusta.

Suurin osa tohtoriohjelmista on usean tiedekunnan yhteisiä, jolloin tohtoriohjelmassa on tohtorikoulutettavia ja siitä voi valmistua tohtoriksi kaikista näistä tiedekunnista.